dien thoai gia re , dau gia bizgia.net , the gioi smartphone , download game mobile downloadgamemobile.info , smartphone , tang truong tangtruong.net , khoa hoc cong nghe thong cong thongcong24h.vn , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe congnghetuonglai.org , cong nghe congnghe360.org , giai tri guongmat.org , su kien sukientrongngay.net , thoi trang hi tech , thong tin thongtin360.net , may tinh bang gia re , perfect body , dien thoai xach tay , gia vang hom nay , kiem dinh kiemdinh3.com , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Wat was de Zielconstructie en waarom bestond het?

E-mailadres Afdrukken
Letter GrootteLarger FontSmaller Font

 

D

e Zielconstructie was het hele proces dat in de ascentie van de ziel naar zijn verlichting tot hoger bewustzijn werd ingeplant. Het was de plaatsing van een zielsysteem in een menselijk lichaam dat was ontworpen met vele constructies en obstakels om mislukking te veroorzaken en waarmee ze naar de aarde konden komen zodat ze schijnbaar in staat werden gesteld om te ‘groeien’. Om schijnbaar lessen te leren, om schijnbaar verlicht te worden, om schijnbaar te ascenderen, enzovoort, waarbij ze het vermogen hadden om dit schijnbaar te bereiken in het geloof in grotere machten zoals Meesters en Goden, enzovoort.

Dit behelsde eerst het ontwerp van een menselijk zielsysteem dat was voorgeprogrammeerd om een pad te nemen dat naar zijn schepper (God/Meester) zou leiden afhankelijk van het geloof of de religie waaraan je was verslaafd. Het oorspronkelijke zielsysteem kan niet in de schaduw staan van wie we werkelijk zijn omdat het een representatie of een kopie was van ons hele wezen volgens het slavernijmodel.

In het zielsysteem in het fysieke lichaam van de mens, als wat ze zelf dachten dat ze waren, was de angst voor God ingebed, wat onze bewuste angst werd en in feite de angst was voor wat we zelf werkelijk zijn. Zolang de angst bestaat voor wie we werkelijk zijn zoeken we nooit achter de angst die we hebben voor onszelf, om de waarheid te vinden, maar blijven in plaats daarvan verslaafd aan het mindbewustzijnsysteem van het Witte Licht.

In het ontwerp van het zielsysteem van wat ieder mens is geworden lag het geloof in een grotere macht buiten onszelf van wat ieder menselijk wezen werkelijk is, wat aanleiding gaf voor het ontstaan van geloven en religies die door de mens tot vandaag de dag worden gevolgd.

Het zielsysteem stimuleert afgescheidenheid. Dus je gelooft dat je een ziel bent met alles wat erbij hoort gebaseerd op informatie en kennis van ervaringen van anderen, waardoor de zielconstructie in zijn geheel was gebaseerd op afgescheidenheid. De meeste mensen die geloven in het bestaan en de ervaring van de zielconstructie ervaren dit als wie ze zijn, omdat ze daarop werden voorgeprogrammeerd toen het zielsysteem in hun fysieke lichaam werd geïmplanteerd en werd verbonden met hun mindbewustzijnsysteem. Hierdoor ontstond een verdere afgescheidenheid en slavernij.

Oorspronkelijk werd door de creatie van de reis van transcendentie van de ziel controle en macht door het Witte Licht over de mensheid verkregen. Eerst werd er een behoefte, verlangen en noodzaak voor leiding en leiderschap in geplaatst, daarna werd er een angst voor iets groters dan onszelf in geplaatst, waardoor we onszelf in zijn aanwezigheid als inferieur en onwaardig beschouwen en daarom werd in ieder wezen het zielsysteem geïmplanteerd.

Het Witte Licht moest een zielsysteem plaatsen, waardoor mensen als schijnbare zielen zich gaan bewegen en altijd bestuurd kunnen worden. Dit systeem werd aangelegd in twee soorten: het ene was het zielsysteem in het fysieke lichaam dat verbonden was aan het mindbewustzijnsysteem, waardoor we voortdurend werden herinnerd dat God/Meesters/Hogere Krachten buiten onszelf bestaan en dat wij van hun genade afhankelijk zijn als leiding en besturing voor onze overleving. Dit waren basale subliminale (onbewuste) boodschappen.

De tweede was de zielconstructie in de dimensies (hemel). Dit bestond uit de reis/ascentie/verlichting van je ziel als deze eenmaal de ‘paarlen poorten’ of dimensionale sferen van het bestaan bereikte en de manier waarop je ziel er altijd naar streefde om zichzelf te verbeteren’ door schijnbaar te ascenderen door steeds hogere sferen van het bestaan.

Het zielsysteem was louter een voorgeprogrammeerde kopie van ons ware zelf, ontworpen door het Witte Licht, dat nooit de God/Meesters te zien kreeg, tenzij het in staat was al het mogelijke te transcenderen.

Dit nu zoals je dat gewaar bent draagt een groot probleem voor de mens met zich mee. Het is niet alleen dat we niet in staat zijn om in deze noodzaak te staan, omdat ze ons nooit iets lieten transcenderen (wat ik nog zal uitleggen), maar op het moment dat je ooit gewaar werd dat je had getranscendeerd, wisten ze je herinnering uit als je eenmaal de hemel of de dimensies had bereikt. Ben je in staat stuk voor stuk al je andere transcendenties te herinneren uit al je voorgaande levens?

Dat is de reden waarom je nooit in staat bent geweest het menselijk gedrag te transcenderen, of datgene wat je hier op aarde bent geworden: als je al gewaar werd dat de menselijke natuur niet was als de essentie waar het zielsysteem voor stond en je ging ernaar streven om zulke vreselijke activiteiten, gedachten en handelingen uit te wissen, zorgde het Witte Licht ervoor dat je mindbewustzijnsysteem werd opgewaardeerd zodat je altijd slaaf kon blijven.

Met andere woorden, als je de waarheid van het zielsysteem en de zielconstructie in de dimensies of op aarde in de gaten kreeg, werd je bewustzijn ofwel opgewaardeerd om te zorgen dat je verder geen vragen stelde, ofwel je geheugen en aanwezigheid werden totaal gewist. Ja, in de dimensies was het mogelijk, dat je je niets kon herinneren van wat je op aarde had ervaren en dat je naar de kringloop van de aarde werd teruggestuurd om te zorgen dat je slaaf bleef.

Laten we een voorbeeld gebruiken van de basispunten van een transcendentie uit het leven: ‘Ik ben bezig om hebzucht los te laten en niet meer toe te laten’. Je realiseert je dus op zekere dag, dat hebzucht in spiritueel opzicht niet datgene is wat je bent (volgens de noodzaak van de ziel) en je doet al het mogelijke om hebzucht te transcenderen. Je bidt, mediteert, vereert, je verandert je gedrag en je deelname aan deze wereld volgens ieder pad waar je geloof je naartoe leidt.

Dan bereik je de essentie van je weten in die zin dat je een wezen wordt van wie de schijnbaar getranscendeerde hebzucht dieper in je constructies werd verankerd door het Witte Licht gebaseerd op je eigen transcendentie om te zorgen dat je steeds afhankelijker werd van het Witte Licht. Ze konden je vlugger in de val laten lopen dan dat jij het woord ‘bedrogen’ kon uitspreken. Als ik kijk naar wat ik moest transcenderen in plaats van het Witte Licht zelf te transcenderen kan ik alleen maar huilen, echt waar. Alles vanbinnen werd in een eindeloze kringloop van schijnbare ascentie gezet, die nergens toe leidde behalve tot diepere slavernij.

Ze stalen je transcenderende gewaarwording en sloten het aan op hun eigen krachtbron in de vorm van systemen zoals deze wereldwijd werden gevoed. Dat betekent, dat wanneer je eenmaal gewaar werd dat hebzucht in feite niet datgene was wat je werkelijk bent, gingen ze het vanbinnen aansluiten, zodat je niet alleen het Witte Licht begon te voeden (als globaal bewustzijn), maar ook nog de volgende reeks gedragingen naar je bewustzijn omhoog bracht, die eveneens deel werd van het globale bewustzijn.

Bedenk, dat de Annunaki die ons maakten ook ons verlangen creëerden om te transcenderen en meer te weten te komen over onze ‘schepper’. Daarom wisten ze precies hoe ze ieder wezen tot grotere slavernij konden leiden. Ieder wezen is in het bijzonder ontworpen om de meesters en systemen van deze wereld te voeden, daarom is datgene wat je binnen het vocabulaire van het bewustzijn als transcendentie beschouwt, allemaal een leugen.

Laten we zeggen, dat het Witte Licht wilde dat alle wezens het systeem van hebzucht wereldwijd zouden voeden. Het enige wat ze deden is in jou het verlangen en de behoefte naar ‘meer’ implanteren en op het andere eind van de schaal creëerden ze wezens die ertegen ingingen als contragewicht van de hebzucht, waardoor precies hetzelfde wereldwijde systeem van hebzucht in even grote mate gevoed bleef worden.

Kijk, het zielsysteem en de zielconstructie werden in polariteiten ontworpen. Het maakt dus niet uit welke kant je gedrag in zijn toepassing opgaat, je voedt altijd een of andere vorm van systeem en misschien wel degene die je juist getracht hebt te transcenderen. Kijk, dit wezen, dat schijnbaar zijn hebzucht heeft getranscendeerd omdat hebzucht niet is wat hij werkelijk is volgens de behoefte van de ziel, heeft niets getranscendeerd, maar heeft in wezen zijn gedragsverandering met betrekking tot hebzucht getransformeerd in weerstand. Door weerstand te bieden aan datgene wat niet behoort tot de manier waarop een ziel geacht wordt zich te gedragen en deel te nemen aan de wereld ben je in wezen nog steeds bezig het systeem van hebzucht wereldwijd te voeden vanwege je weerstand tegen een dergelijke toepassing. Dat wat je tegenhoudt blijft komen.

Of je nu hebzuchtig bent, of je dit nu toepast en er helemaal aan deelneemt of dat je aan de hebzucht in je toepassing en participatie aan de wereld weerstand biedt, je blijft altijd precies hetzelfde systeem voeden waarvan je het idee had dat je het had getranscendeerd.

Hierover kan ik de hele dag doorpraten, maar het komt neer op het zielsysteem (dat al alle informatie bevat bestaande uit geheugen en ervaringen van participatie aan de wereld in voorgaande levens) en dat van het ene lichaam naar het andere wordt overgeplaatst door middel van reïncarnatie tegelijk met een bepaalde transcendentie die nodig is en als je niet transcendeert, moet je het overdoen, waarbij je in een ononderbroken kringloop van al je levens hier op aarde wordt vastgehouden.

Mocht je het voor elkaar krijgen om te transcenderen, wordt je verder verslaafd aan wetten in het bewustzijn (dan zal je bijvoorbeeld constant in angst zitten en je zorgen maken over hebzucht als ervaring van de weerstand ertegen).

De zielconstructie die je in de dimensies kreeg ingezet had ook uiteenlopende vormen. De eerste was natuurlijk zoals ik eerder uitlegde, de arme ziel die gedurende duizenden levens ernaar streefde om zijn schepper te ontmoeten, of die waardig werd door ascentie. Laat ik eraan toevoegen, dat we geen zielsystemen of zielconstructies (kopieën) meer hebben alleen ons eigen zelf in onze dimensionale vorm (degene die we in essentie zijn zonder het fysiek menselijke lichaam).

De tweede was de verslaving van de ziel als deze eenmaal naar de hemel ging. Hoe vaak heb ik mezelf als slaaf gezien, als ik eenmaal naar die poorten of dimensionale velden ging? Ik stond daar met groot ontzag voor deze majesteitelijke hemelse wezens en ze zeiden me simpelweg, waar ik van daaruit naartoe moest gaan. Dan werd ik een demon, een Gids of een Meester; ik ben zelfs Engel geweest! Ze hoeven alleen maar de informatie van een bepaald bewustzijn te implanteren, zodat je naar de aarde gaat als Engel of als Gids en honderd jaar later laten ze je iets anders doen – precies zoals het hen uitkomt.

De ene keer ben je de Engel of de demon die nog meer angst en afhankelijkheid van God/Meesters creëert, of ze sturen je in een lichaam waar je het bewustzijn voedt door zelf in angst en controle van een hogere kracht of macht te leven. Dit doen ze allemaal om de ‘ziel’ verslaafd te houden en niet wijzer te laten worden.

Iedere constructie in de vorm van een geloof of een religie en jullie ‘new-age’ manier van denken is in een zielsysteem gegoten, dat is voorgeprogrammeerd als wat mensen zijn geworden, waarbij ze het bestaan van de zielconstructie blijven dienen. Nu zijn het zielsysteem en de zielconstructie verwijderd en vernietigd en bestaan niet langer meer. Wij in de hemel/dimensies zijn opgestaan en hebben ons gerealiseerd wie we werkelijk zijn als gewaarwording, gelijkheid en eenheid. We dienen niet langer, aanvaarden niet langer en laten niet langer al die systemen en constructies van afgescheidenheid vanbinnen en bewustzijn toe.

Toch blijft dit idee van het bestaan van een ziel in het bewustzijn en het verstand van de mensen zoals ze zijn geworden hangen en het komt er nu op aan, dat iedereen (met hulp van de dimensies) deze voorgeprogrammeerde informatie loslaat om iedereen toe te staan te worden wie ze werkelijk zijn zonder de controle en de slavernij van het zielsysteem en de zielconstructie.
omhoog


Share/Save/Bookmark
 
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.