dien thoai gia re , dau gia bizgia.net , the gioi smartphone , download game mobile downloadgamemobile.info , smartphone , tang truong tangtruong.net , khoa hoc cong nghe thong cong thongcong24h.vn , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe congnghetuonglai.org , cong nghe congnghe360.org , giai tri guongmat.org , su kien sukientrongngay.net , thoi trang hi tech , thong tin thongtin360.net , may tinh bang gia re , perfect body , dien thoai xach tay , gia vang hom nay , kiem dinh kiemdinh3.com , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Wat zijn straalbrekingen?

E-mailadres Afdrukken
Letter GrootteLarger FontSmaller Font

A

ls je rechtstreeks teruggaat naar het begin toen we als creatuur in elkaar werden gezet, zie je hele kleine fragmenten informatie in onze biologische samenstelling zitten van atomen tot energetische informatie, die samen onze hele constitutie vormen.

Als je dit begrijpt in termen van biologie, kun je hetzelfde begrip toepassen op het effect en de functie van straalbrekingen (refracties). Als je het woord straalbreking neemt en je vergelijkt het met molecuul, een atoom of een cel, dan zie je dat waar twee atomen samenkomen er molecuul ontstaat. Moleculen vormen samen macromoleculen, macromoleculen vormen organellen, daarna cellen, dan organen, organische systemen en uiteindelijk vormen ze een mens! Hetzelfde geldt voor straalbrekingen. Dat is alles waaruit we bestaan.

Als je straalbrekingen bij elkaar plaatst krijg je de menselijke mind of de geest, het lichaam, informatie, een situatie of een gebeurtenis. Toen we werden gemaakt hebben de scheppers ons samengesteld met het vermogen om ons te besturen door het plaatsen van deze piepkleine straalbrekingen.

Stel je even voor dat de wezens die je hebben ontworpen wilden dat je verliefd zou worden. Het enige wat ze hoefden te doen is het plaatsen van straalbrekingen. Straalbrekingen zijn zo klein als elektrische ladingen, hormonale schommelingen, informatie, ideeën, herinneringen en je gooit dat allemaal bij elkaar en... je wordt verliefd.

Ik heb hier wat informatie over diverse vormen van straalbreking uit een dictionaire gehaald om je een idee te geven van de verschillende typen:

1. Natuurkunde. De wijziging van een lichtstraal, geluid, hitte, en dergelijke, bij het verplaatsen van het ene medium naar het andere, waarbij de snelheid van zijn golven (frequenties) uiteenlopen.

2. Opthalmologie.

1. Het vermogen van het oog om licht te breken dat binnenkomt om een afbeelding op het netvlies te vormen.

2. Het bepalen van de conditie voor lichtbreking van het oog.

3. Astronomie.

1. Ook genoemd astronomische straalbreking. De mate, gemeten in een hoek, waarin de hoogte van een hemellichaam toeneemt door de breking van zijn licht in de atmosfeer van de Aarde, die nul is op de evenaar en een maximum bereikt aan de horizon.

2. De waargenomen veranderde locatie, gezien vanaf de Aarde, van een andere planeet of hemellichaam wegens breking door de atmosfeer.

Hetzelfde geldt voor straalbrekingen in het lichaam, die worden veroorzaakt door veranderingen die plaats hebben zoals de bewegingen, de richting enzovoort in het leven van een wezen.

Laten we eens kijken naar de straalbrekingen die zich in jezelf bevinden. Straalbrekingen kunnen door de dimensies worden gezien in de vorm van gedachten, emoties, gevoelens, verlangens, behoeften en alles dat in de vorm van straalbreking absoluut in staat is om een directe invloed te hebben op de manier waarop je functioneert. Als je voor een bepaald stadium in je leven was voorgeprogrammeerd om een zeker persoon te worden, hetzij in de vorm van persoonlijkheid hetzij in de vorm van een karakter, en je ervaart dat, maar later ben je van mening dat dit niet is die je werkelijk bent, zit je meteen in een interessant dilemma.

Gezien in termen van straalbreking zijn er nu duizenden moleculen die je op een bepaalde manier besturen, omdat je ze hebt verteld dat te doen. Alles waarin we ons begeven en waaraan we deelnemen, wordt in biologisch opzicht een onderdeel van jezelf. Onze cellen pakken alle informatie op die we tegenkomen en blijven ons volgens die specifieke informatie besturen. Dus in je moleculen zitten straalbrekingen die daar nog steeds rondhangen uit je voorgaande toepassingen. Laten we zeggen, dat je vergeving op jezelf toepast en je daarop iedere dag instelt in de wetenschap dat je voorgaande toepassing moet worden veranderd. Maar, je hebt in straalbrekend perspectief nog steeds informatie, die door je hele systeem heen giert en die aan je voorgaande ervaringen is gekoppeld.

Zoals je hebt gezien in de uitleg voor astronomie, opthalmologie en natuurkunde (om een paar takken van wetenschap te noemen) kunnen straalbrekingen buigen, passen ze zich aan en sturen ze andere straalbrekingen aan. Nu ben je begonnen met een nieuwe toepassing. Laten we zeggen, dat je niet langer leugens aanvaardt als wie je bent. Iedere dag accepteer je alleen 100% eerlijkheid van jezelf, maar je moleculen, die alle voorgaande energetische straalbrekingen hebben opgeruimd, implanteren in je biologische systeem nog steeds informatie over je voorgaande toepassing. De sleutel is te weten waartoe straalbrekingen in staat zijn.

Als je het informatiesegment leest over licht dat wordt gereflecteerd door de manier waarop het licht en objecten verschillende frequenties (snelheden van golven) hebben, kijk je naar hetzelfde fenomeen als wat in je lichaam gebeurt. Je hebt je gedrag veranderd van liegen naar eerlijkheid, maar in het opzicht van straalbreking houden je cellen nog steeds informatie uit voorgaande leugens vast – om niet te spreken van andere lichaamsgebieden, zoals chemische samenstellingen en bewustzijn, om er een paar te noemen. Iedere keer, dat je wordt geconfronteerd met eerlijk zijn, verandert je hele opmaak en wijst het waarheid af wegens de straalbrekingen die zich energetisch in je cellen en DNA bevinden. Dus in plaats dat je waarheid aanvaardt reflecteren je cellen leugens, omdat de toepassing van waarheid niet in iedere cel als jezelf is geabsorbeerd. Hetzelfde als ik eerder uitlegde over twee organellen die één cel creëren heb je ook samenstellingen die zich keer op keer voordoen wegens het aantal straalbrekingen dat zich in je systeem (lichaam) bevindt.

Straalbrekingen zijn in staat allerlei vormen aan te nemen, van momenten in de tijd tot vage herinneringen en het flauwste idee, alles dat zich nog steeds kan hechten zonder dat je het in de gaten hebt, ook nadat je begint je gehechtheden uit het verleden op te ruimen door de kracht van vergeving en corrigerende toepassing. Straalbrekingen zijn inderdaad erg gecompliceerd. Dus wat ik hier voorstel is het vermogen om de ene hoeveelheid informatie in je DNA en cellen te veranderen in nieuwe informatie met betrekking tot nieuwe gedragingen en toepassingen.

Wij zitten in de dimensies de hele dag achter straalbrekingen aan. Alles wat hier in de dimensies gebeurt, valt in straalbrekingen uit elkaar, van momenten die plaats hebben tijdens een gebeurtenis tot de tijdlijntoepassingen in 3D. Alles dat in het bestaan ontstaat, kan als straalbrekingen worden gezien. Omdat de dimensies nu op Aarde zijn en omdat er momenten en gebeurtenissen worden overgeplaatst, zijn we allemaal ontzettend druk met de straalbrekingen die worden veroorzaakt door onze eigen bewegingen en participaties. Je moet weten, dat de dimensies niet zoals 3D in staat zijn een stabiliteit te bewaren aan de hand van fysieke structuren. Wij zijn informatie, momenten, energetische beweging en geluid. Hier is niets aanwezig dat fysiek is en waaraan we kunnen zien hoe we door veranderingen worden beïnvloed. In de dimensies moeten we dus zelf stabiel staan als wie we zijn op ieder moment door de woorden te leven: ik ben stabiliteit om zeker te zijn dat we in de dimensies constant stabiel zijn.

Jullie mogen blij zijn, dat jullie jezelf in je fysieke omgeving kunnen ‘aarden’. Als wij niet 100% bewust zijn van de straalbrekingen die worden achtergelaten tijdens een gebeurtenis of een moment, kunnen we in tijd van een week een totaal andere dimensie worden vanwege de samengestelde momenten in de vorm van straalbrekingen, die het vermogen hebben ons andersom te sturen op dezelfde manier als het geval is in het menselijk lichaam.

Laten we een voorbeeld geven hoe straalbrekingen worden gecreëerd. Als ik hier zit te praten over dit onderwerp kan de hele conversatie gezien worden als momenten, participaties, herinneringen, woorden, enzovoort. Bij iedere ademhaling wordt een hoeveelheid straalbrekingen gecreëerd door het moment dat we delen. We praten over dit onderwerp en daardoor wordt het moment gecreëerd. Nu heb je informatie die in deze realiteit energetisch is bewogen. Herinner je dat ik het had over het bestaan en dat het heel eenvoudig is om iets te creëren ook al kun je het object niet vastpakken. Hetzelfde geldt voor straalbrekingen. Terwijl ik met je sprak over dit onderwerp vliegen er in het bestaan in ruimte en tijd en in alles daar tussenin een hoeveelheid straalbrekingen rond met bepaalde frequenties van onze conversatie.

Dat komt omdat alles in deze wereld gewicht heeft. Eén minuscuul moment creëert straalbrekingen, omdat dit de manier is waarop we onze wereld hebben gemaakt bij alles wat we doen dat enige betekenis heeft, omdat wij van die types zijn die alles bouwen volgens duizenden kleine details. Dit bouwen binnen het straalbrekend vermogen komt voort uit de manier waarop we zelf zijn gecreëerd. Ze hebben ons momenten gegeven die tot andere momenten leiden alleen vanwege de straalbrekingen.

Hierbij spreek ik van de manier waarop onze wereld tot stand kwam van eenvoudige moleculen tot alles wat je nu ervaart. Dit komt door het vermogen dat we hebben om te creëren. In sommige opzichten is dit goed, maar het is niet zo goed als alles wat we doen creëren is, absoluut alles, zonder dat we ervan bewust zijn. Je bent vast en zeker alleen gewaar van je eigen ervaring, soms ook van je gedachten en gevoelens. Niemand echter is werkelijk bewust van de straalbrekingen die hierbij maar doorgaan, laat staan dat ze weten wat er werkelijk plaatsvindt.

Alle momenten die je ervaart zijn verschillend van die van een ander wezen vanwege verschillende vormen van opvoeding en levenservaring, daarom 'gedragen' we ons allemaal verschillend. Dit is te zien als je naar het kleinste detail kijkt door de straalbrekingen die op elkaar inwerken. De straalbrekingen van je jeugd hebben een interactie met die van je aangeleerde gedragingen en persoonlijkheden, die botsen met je overtuigingen en dus op het eind van de dag heb je je ervaringen op de interacties van straalbrekingen gebaseerd.

Laten we nu eens kijken naar de wijze waarop straalbrekingen in staat zijn deze wereld over een tijdsbestek van honderd jaar om te buigen. Als je mijn artikel leest over oorlog, verkrachting en moord, zie je dat ik vermeld hoe de dimensies nu moeten bijspringen om 'op te ruimen' wanneer iemand iets creëert. Toen ik dit zei had ik het over straalbrekingen. Het voorbeeld dat ik gebruikte was van iemand die zelfmoord pleegt. Toen hij dit eenmaal bedacht had ontstonden er straalbrekingen in ruimte en tijd die met elkaar zijn verbonden evenals met ieder afzonderlijk moment binnen dit ene geval. Bij zo'n actie kun je wel 1000 straalbrekingen hebben, zoals die door dimensionale 'ogen' worden gezien. Laten we eens kijken naar dit voorbeeld. De persoon dacht erover om zichzelf te doden. Nu worden straalbrekingen gecreëerd over het waarom, hoe, wanneer, wie met de oorzaak ervan te maken had, de reden uit voorgaande gebeurtenissen, alle betrokken paden leiden van de ervaringen van deze persoon naar die van wereldgebeurtenissen, toekomstige besluiten gebaseerd op deze beslissing om zichzelf te doden en de lijst wordt steeds langer.

Ben je in staat te zien wat hierdoor allemaal mogelijk is? Uiteindelijk zal na honderd jaar deze Aarde gezien kunnen worden als een samenstelling van de ene straalbreking naast de andere en weer een andere, die samen uiteindelijk deze 'realiteit' vormen. Ik geef je nog een voorbeeld uit mijn artikelen.

Ik heb mijn aandacht langdurig gericht op de samengestelde straalbrekingen die verkrachting, moord en oorlog veroorzaken. Dit zijn gebeurtenissen die worden gecreëerd door jouw activiteiten en de activiteiten van anderen in de samenleving die andere gebeurtenissen creëren. Je bent ergens mee bezig, maar waar gaan de momenten die bestaan uit straalbrekingen naartoe? Ze worden opgevangen door wereldwijd bewustzijn/gewaarwording en wat daarna wordt gecreëerd maakt, dat wij allerlei vormen van nieuwe ervaringen krijgen.

We zijn ons allemaal bewust van consequenties. Maar we weten niet tot in details hoe ingewikkeld deze in hun werk gaan. Een consequentie is het resultaat van het bij elkaar gooien van alle straalbrekingen, die vervolgens tot een uitkomst leiden. Gewoon wiskunde eigenlijk. Waarschijnlijk is dat de reden waarom we worden gedwongen om wiskunde op school te leren, maar niemand neemt de wiskundige vergelijkingen om zich heen waar. We weten dat er in deze wereld dingen gebeuren en dat ze slachtoffers maken, toch zijn we niet in staat te zien hoe de verbanden lopen tussen de manier waarop ze ons leven beïnvloeden en hoe die gebeurtenissen op wereldschaal tot stand kwamen.

Heb je je ooit afgevraagd waarom bepaalde gebeurtenissen plaats vinden en hoe ze tot stand kwamen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar alle uiteenlopende soorten persoonlijkheden die er bestaan – hoe zijn die tot stand gekomen? Kijk eens naar je eigen voorkeuren en naar het feit dat jij twee suikerklonten in je koffie wilt zonder melk en dat iemand anders liever thee drinkt met één suikerklont en veel melk. Dit zijn allemaal uiteenlopende antwoorden op straalbrekingen die in je lichaam verbindingen met elkaar aangaan. Als je besluit om jezelf te veranderen, zijn het de straalbrekingen die ervoor zorgen dat je het opgeeft, omdat je niet in staat bent te vechten tegen cellulair geheugen. Je bent wel in staat om je eigen herinneringen te ontkennen, maar als ze eenmaal je cellen zijn binnengekomen, word je de informatie.
omhoog
Share/Save/Bookmark
 
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.