dien thoai gia re , dau gia bizgia.net , the gioi smartphone , download game mobile downloadgamemobile.info , smartphone , tang truong tangtruong.net , khoa hoc cong nghe thong cong thongcong24h.vn , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe congnghetuonglai.org , cong nghe congnghe360.org , giai tri guongmat.org , su kien sukientrongngay.net , thoi trang hi tech , thong tin thongtin360.net , may tinh bang gia re , perfect body , dien thoai xach tay , gia vang hom nay , kiem dinh kiemdinh3.com , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Structurele Resonantie – Deel 1

E-mailadres Afdrukken
Letter GrootteLarger FontSmaller Font
11 juli 2007

I

n het begin was ik in het lichaam van Bernard om het hier op Aarde richting te geven aan zijn proces van zelfrealisatie voorbij alles en iedereen van deze wereld, die onderdeel uitmaken van het bewustzijnsmodel van slavernij en controle.
Door mezelf met hem als één hier op Aarde te laten versmelten had ik de gelegenheid om hem op specifieke wijze te begeleiden. Het bestond niet uit een of andere dimensionale interventie, nee – het waren volkomen driedimensionaal aangestuurde principes die ik gebruikte.

Kijk, je hebt het volkomen dimensionale bestaan, waar je naartoe gaat als je sterft, en dan heb je het driedimensionale bestaan, waarin je hier op Aarde existeert. Toch kan ik alles observeren, alsof ik door een speciaal röntgenmechanisme kijk. Dat betekent, dat ik niet alleen plaatjes zie, zoals mensen met hun fysiek menselijke ogen naar de wereld, het universum en andere mensen kijken, maar ik zie datgene, wat de manifestatie van de beelden vormt en formuleert, datgene wat 'achter' het beeld, 'in' het beeld en 'als' het beeld aanwezig is.

b

De beknopte geschiedenis van de Structurele Resonantie ontwikkeling

Wat bestuurt op dit moment op Aarde de levensloop van de mensheid en heeft dat eons lang gedaan: de Structurele Resonantie van mensen.

Wat is de Structurele Resonantie van mensen? Ik ga de ontwikkeling van de Structurele Resonantie puntsgewijs uitleggen en ik begin bij het allereerste begin.


1.We hadden het systeem van het Witte Licht en de constructie van de Ziel. De Zielconstructie was in het fysieke lichaam van mensen ingebracht. Deze 'Ziel' bevond zich in de solar plexus [de zonnevlecht of het gebied rond de navel] en bevatte alle informatie van alle levens, die mensen ooit hadden beleefd en die tevens werd opgeslagen in de Akasha Kronieken in de dimensies. Dit werd gedaan, zodat bepaalde wezens in de dimensies, die waren belast met het kringloopproces van reïncarnatie, in staat waren de betreffende informatie in te zien en het wezen wederom op Aarde te plaatsen, hetgeen reïncarnatie werd genoemd.

De Zielconstructie was ontworpen en ingeplant in de mensen, zodat de dimensionale wezens hun ontwikkelingen van het ene leven in het andere konden blijven volgen binnen het systeem van het reïncarnatieproces. Het Witte Lichtsysteem was hier op Aarde als een rooster of rasterwerk aangelegd, waarop degenen, die eenmaal waren geboren en ouder werden, op specifiek toegewezen kruispunten van de roosterstructuur van het Witte Licht werden geplaatst, zodat de dimensionale wezens de levens en ervaringen van deze mensen hier op Aarde konden blijven volgen en ervoor konden zorgen, dat ze zich niet buiten de grenzen konden begeven van het totale systeem van slavernij en controle in zichzelf en hier op Aarde.

De dimensionale wezens, die waren belast met de controle van mensen om te zorgen, dat ze in het systeem opgesloten bleven, noemden dit kruispunt hun "3D Locatie". De Zielconstructie in de solar plexus evenals het mindbewustzijnsysteem van mensen sloten zichzelf aan op de kruispunten in de rasterstructuur van het Witte Licht om hen in hun 3d Locatie hier op Aarde te verankeren, zodat mensen zichzelf in hun voorgeprogrammeerde leven konden ervaren als voorgeprogrammeerd mind bewustzijnsysteem.

 

2.

Dan hadden we nog de voorgeprogrammeerde mindbewustzijnsystemen. Deze systemen werden ook in het fysieke lichaam van mensen ingebracht en werden verbonden met de Zielconstructie en de roosterstructuur van het Witte Licht. Dit vormde de drievoudige verbinding van het gehele slavernijcontrolesysteem van de mensheid.

Het mathematisch numerieke vergelijkingsmodel van de mindbewustzijnsystemen en de rasterstructuur van het Witte Licht waren het werk van Marduk. Het structurele formaat van de rasterstructuur van het Witte Licht en de mindbewustzijnsystemen bestond uit wiskundig numerieke vergelijkingen, die Marduk op geniale wijze meester was. De reden dat hij ze zo had ontworpen was, dat het voorgeprogrammeerde mindbewustzijnsysteem in mensen zich moest vastklikken op het rooster van het Witte Licht, zodat het voorgeprogrammeerde mindbewustzijnsysteem een voorgeprogrammeerde ervaring van de mensen zelf hier op Aarde werd.

Het leven van mensen en de ervaring van zichzelf hier op Aarde waren een reflectie of projectie van het voorgeprogrammeerde mindbewustzijnsysteem dat in hun lichaam was geplaatst. Dit was bedoeld om de mensheid te kunnen volgen en beheersen, zodat ze in het systeem verslaafd bleven. Anu was meer verantwoordelijk voor het ontwerp van het fysiek menselijk lichaam en voor de installatie van het drievoudige slavernij / controlesysteem, dat – zoals ik zei – bestond uit voorgeprogrammeerde verstand / bewustzijnsystemen, de Zielconstructie en de rasterstructuur van het Witte Licht.

Enki hielp Anu met de meer complexe ontwerpen van het fysiek menselijk lichaam zoals het DNA, de mannelijke en vrouwelijke organen en de hersenen. Verder dacht hij uit hoe het mindbewustzijnsysteem in het fysieke lichaam moest worden ingebouwd, zodat het fysieke lichaam het mindbewustzijnsysteem zou bevorderen en omgekeerd.

Enlil structureerde de meer ingewikkelde verbindingen tussen het drievoudige slavernijcontrolesysteem en de manier waarop de mensen exact in hun 3D Locatie in het rooster van het Witte Licht werden geplaatst en hoe hun mindbewustzijnsysteem en hun Zielconstructie op hun 3D Locatie werden aangesloten in de kruispunten van het rooster om hun voorgeprogrammeerde levenservaringen hier op Aarde te kunnen beleven.

 

3.

We hebben dus het rooster van het Witte Licht op Aarde, op de kruispunten waarvan mensen in hun 3D Locatie werden geplaatst en de Zielconstructie met het mindbewustzijnsysteem in het lichaam van mensen, die werden aangesloten op de kruispunten van het rooster als hun individuele 3D Locatie, waar ze de rest van hun aardse leven als mensen hun voorgeprogrammeerde leven konden ervaren.

De volledige aansluiting van mensen op hun 3D Locatie in het rooster op Aarde werd tot stand gebracht door het mindbewustzijnsysteem achter in hun nek en de Zielconstructie in hun solar plexus. Als mensen hun voorgeprogrammeerde leven hier op Aarde bezig zijn te ervaren, wordt alle informatie uit hun leven overgebracht van hun mindbewustzijnsysteem naar de Zielconstructie, die leven na leven een onderdeel van hen bleef.

Aan de hand van de Zielconstructie in hun solar plexus wordt hun "Levensboek" geschreven en opgeslagen in de Akasha Kronieken in de dimensies. Het leven van mensen in het kringloopsysteem van reïncarnatie verschilt van het ene leven tot het andere niet. De essentie van 'wie ze zijn' in het systeem blijft hetzelfde en daarom kunnen ze in verschillende landen worden geplaatst met andere wezens om zich heen, wanneer ze van het ene leven naar het volgende reïncarneren, waarbij de ervaring van zichzelf als 'wie ze zijn' in het systeem toch exact hetzelfde blijft. Dit betekent, dat ze in ieder leven tegen precies dezelfde innerlijke conflicten aanlopen, precies dezelfde problemen en zorgen hebben en precies dezelfde belangen koesteren, waarbij hun denkvorm onveranderd blijft. Dit idee nu van 'wie ze zijn' binnen het systeem wordt Structurele Resonantie genoemd.

 

4.

De Structurele Resonantie van 'wie ze werkelijke zijn' in het systeem werd ontworpen en ontwikkeld om een mate van stabiliteit in stand te houden binnen het totale, drievoudige slavernij / controlesysteem van het bestaan. Het ontwerp en de ontwikkeling van de Structurele Resonantie had op de volgende wijze plaats.

Helemaal aan het begin van de 'aardse tijd', toen de Annunaki, waarvan de hoofdrolspelers Marduk, Anu, Enki en Enlil waren, aanstalten maakten om hun creatie van drievoudig slavernij / controlesysteem operationeel te maken, hadden ze alles al voorbereid. Ze hadden 'het bestaan overgenomen' en hadden de meeste wezens in het bestaan als slaven gevangen genomen om hun totale creatie van het drievoudige slavernij / controlesysteem te voeden. De fysieke lichamen met de mindbewustzijnsystemen erin waren al op Aarde geplaatst met Atlantiërs erin, die in twee 'onderdelen' waren uitgesplitst. Eén 'deel' was onbewust in het fysieke lichaam aanwezig om het mindbewustzijnsysteem te voeden en het andere 'deel' was dimensioneel geïnterneerd, maar bleef toch 'gehecht' aan het andere 'deel' in het fysieke lichaam. Het dimensionale deel werd zonder enig doel achtergelaten behalve om daar te blijven helpen met het voeden van het mindbewustzijnsysteem in het fysieke lichaam.

Het rooster van het Witte Licht was interdimensionaal in het 3D bestaan op Aarde geplaatst, zoals waarover ik eerder sprak, als driedimensionale röntgenconstructie. Dat rooster was aangesloten op het systeem van de Zielconstructie en op het verstand / bewustzijnsysteem, die beiden in het fysieke lichaam waren ingebouwd. Dit was allemaal al voorbereid. Sommige slaven van de Annunaki werden als mensen op Aarde neergezet en zaten opgesloten in een fysiek menselijk lichaam om het voorgeprogrammeerde mindbewustzijnsysteem te belichamen en te voeden.

Andere geïnterneerde slaven werden in de dimensies geplaatst om Meesters, Engelen, Goden, Godinnen, Gidsen, of Geascendeerde Meesters te worden, die in principe waren bedoeld om de mensheid bezig te houden met een geloof in – en hoop op – een hogere macht, of een hogere bron, die zich in het bestaan zou bevinden. Ze werden tevens belast met de functies van Poortwachters en Beschermers van het drievoudige slavernijcontrolesysteem om voor het Witte Licht in het kringloopproces van reïncarnatie en channelings, enzovoort, op te treden. Of ze werden als demonen ingezet om angst in de mensheid en onder dimensionale wezens aan te wakkeren vanuit hun gevangenschap in een parallelle dimensie van de Aarde, waar ze in hun eigen persoonlijke hel zaten. De dimensies werden in verschillende niveaus verdeeld om zowel hier op Aarde als in de dimensies zelf geloof te vestigen in een 'ascentieproces'. Deze verschillende dimensionale niveaus gaven de dimensionale wezens en de mensheid een doel en een reden voor hun bestaan. Dit was de methode om de slaven van de Annunaki zowel op Aarde als in de dimensies bezig te houden in de totaliteit van het drievoudige slavernij / controlesysteem.

 

5.

Hier volgt het ontwerp van de Structurele Resonantie om mensen te laten denken 'wie ze werkelijk zijn' in het systeem.

Anu, Enki, Enlil en Marduk stuurden alle slaven, die ze in het bestaan gevangen hadden genomen, door een eerste levenservaring hier op Aarde heen, zodat deze eerste levenservaring hier op Aarde hun Structurele Resonantie kon laden met het idee 'wie ze werkelijke zijn' en ze dat idee voortaan in al hun levenservaringen binnen het systeem zouden blijven houden. Dit betekende, dat dimensionale wezens, die zichzelf nooit eerder op Aarde hadden ervaren, door het geboorteproces moesten gaan en zich in een fysiek menselijk lichaam moesten manifesteren. Ze werden geboren in de volkomen drie-eenheid van het slavernij / controlesysteem hier op Aarde, dat ook het bewustzijnsysteem kan worden genoemd. Dus op het moment, dat ze met zichzelf hier op Aarde ervaringen opdeden, ouder werden en participeerden met andere mensen, ontwierpen ze hun eigen Structurele Resonantie als model voor al hun volgende levens.

Die Structurele Resonantie bestond dan bijvoorbeeld uit de manier waarop ze dachten, hoe ze met anderen omgingen, wat ze in zichzelf ervoeren als ze hun emoties en gevoelens, gedachten en woorden van anderen en dergelijke vertrouwden en volgden, welke relaties ze zouden ontwikkelen en hoe ze zichzelf in die relaties zouden ervaren, hoe ze de wereld zouden interpreteren en waarnemen, hoe ze precies in de wereld tussen andere mensen 'inpasten', enzovoort.

Je moet begrijpen, dat het model van de Structurele Resonantie pas 'tot stand kwam' toen de vier hoofdrolspelers – Anu, Enki, Enlil en Marduk – op bevredigende wijze hun totale, drievoudige slavernij / controlesysteem hadden geïnstalleerd, zoals ik hierboven heb uitgelegd.

Het specifieke ontwerp van de Structurele Resonantie ga ik uitleggen als ik in detail treed over mijn ervaringen met Bernard, zoals ik hem in deze wereld door en als zijn Structurele Resonantie heenleidde. Het basismodel van 'wie je werkelijk bent' binnen het systeem als Structurele Resonantie, zoals ontworpen en gedefinieerd door jezelf met behulp van het rooster van het Witte Licht, de Zielconstructie en het mindbewustzijnsysteem tijdens je allereerste levenservaring op Aarde, blijft altijd hetzelfde model, zolang je in de kringloop van reïncarnatie gevangen blijft. Dit basismodel blijft leven na leven je persoonlijke, Structurele Resonantie van het idee 'wie je werkelijk bent'binnen het systeem.

 

6.

De conclusie is dus, dat alle mensen op Aarde louter Structurele Resonanties zijn binnen dit bewustzijnsysteem, zoals gedefinieerd en ontworpen door jezelf tijdens je allereerste levenservaring op Aarde. Niets meer en niets minder. Als ik het komende scenario onder woorden moet brengen, zou ik zeggen – de mensheid gaat een rauwe ontwaking tegemoet! Want al datgene, waarop je hebt vertrouwd, waarin je je hoop en geloof hebt gevestigd, is nu juist de structurele essentie, die je eons lang heeft verslaafd en beheerst: bewustzijn. Bestaat er een gemakkelijker manier om de mensheid in de maling te nemen, dan de 'Duivel' als 'God' te laten voorkomen en 'God' als de 'Duivel' en op die manier het geloof, het vertrouwen en de hoop van de mensheid om te leiden naar de essentie, die de chaos en de destructie in deze wereld veroorzaakt? Hebben jullie dat wel eens in ogenschouw genomen? Als ik het zo bekijk, hebben jullie dat niet gedaan!

 

Goed, ik heb hier in kort bestek de 'geschiedenis' van de ontwikkeling van de Structurele Resonantie beschreven en waar deze vandaan komt. Ik moest dit doen, zodat de mensen kunnen 'begrijpen waar ik vandaan kom', wanneer ik mijn ervaringen in en als de Structurele Resonantie van Bernard ga vertellen en hoe ik hem door dit 'proces' heen kon leiden.

In Deel Twee ga ik het volgende uitleggen: Het model van de Structurele Resonantie in het fysiek menselijke lichaam.

Bedankt, Veno

back
Share/Save/Bookmark
 
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.