dien thoai gia re , dau gia bizgia.net , the gioi smartphone , download game mobile downloadgamemobile.info , smartphone , tang truong tangtruong.net , khoa hoc cong nghe thong cong thongcong24h.vn , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe congnghetuonglai.org , cong nghe congnghe360.org , giai tri guongmat.org , su kien sukientrongngay.net , thoi trang hi tech , thong tin thongtin360.net , may tinh bang gia re , perfect body , dien thoai xach tay , gia vang hom nay , kiem dinh kiemdinh3.com , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Zelf Vertrouwen, deel 2

Letter GrootteLarger FontSmaller Font
04/05 oktober 2008

3.

Stap Drie:
Vanuit het uit elkaar trekken van de verraad/bedrog-constructie in jezelf door de zelfvergeving komt de praktische toepassing en het waarom; de specifieke punten van de zelfvergeving moeten in hun geheel worden toegepast.

In het helder zien hoe je precies jezelf en anderen hebt verraden en bedrogen, door de manier waarop je bedrogen en verraden werd door anderen te onderzoeken, zul je jezelf door het zelfvergevingsproces assisteren en ondersteunen bij het praktisch toepassen – het praktisch toepassen van dat waar je zelfvergeving voor hebt gedaan.

Je hebt nu in jouw wereld als jezelf en terwijl je daarin participeert, het 'hoe' en 'waarom' en 'wanneer' naar wie/wat je opzettelijk bedrog/verraad toepaste, aangewezen en gemarkeerd.
In de toepassing van het praktisch leven ervan STOP JE JEZELF hier in het moment van het in de verraad/bedrog tactiek/persoonlijkheid van de mind te gaan en accepteer je niet van jezelf en sta je jezelf eenvoudig niet toe om deel te nemen aan bedrog/verraad in jezelf en naar anderen als jezelf.

  • Bijvoorbeeld:

Controle.
Controle is ook verraad/bedrog als gemanifesteerde onoprechtheid. Waarin jij jezelf dwingt en een ander als jou, om te leven volgens jouw definities en alleen die van jou.

Bijvoorbeeld: in een relatie de regel instellen dat het je partner niet is toegestaan om te praten met andere mensen die jij als bedreigend ziet. Maar je staat jezelf wel de zogenaamde vrijheid toe om te praten met wie je maar wilt.
Macht uitoefenen over de expressie van een ander - uit angst om hem te verliezen aan iemand anders. De geaccepteerde en toegestane controle bestaat dus vanwege angst. Angst staat gelijk aan eigenbelang, gemanifesteerde controle om jezelf te beschermen tegen je eigen angst - je denkt niet aan die ander, alleen maar aan jezelf en je angsten.
Tegelijkertijd bedrieg je je partner, want jij doet wat hij niet mag doen van jou. Je stelt deze regel in omdat je hem niet vertrouwt met andere mensen. Want je weet wat jij doet en ervaart met anderen en je wilt niet dat je partner verleidt wordt door de soort ervaringen die jij hebt ten aanzien van anderen. Je verbergt jouw bedrog achter de macht hebben over je partner zodat jij je bedrog kunt voortzetten.

Realiseer je dat de controle die je plaatste, uit angst was. Identificeer de reden/oorzaak van de angst. Stop deze met zelfvergeving en praktische toepassing. Laat de controle los, zowel van binnen als van buiten. En stop het bedrog in gedachten/ervaringen naar andere mensen dan je partner.

Dus alle controle die in jou en je wereld bestaat komt van binnenuit, als en van het uitgangspunt 'angst' om je eigen bedrog te verbergen. Om je voortdurende participatie in bedrog te verbergen achter de controle die je plaatste in jou en je wereld.

Dus:
Stel expliciet vast waar, wanneer en hoe je controle hebt aangebracht of gemanifesteerd in jou en je wereld.

Van daaruit identificeer je de specifieke angst die in jou bestaat gerelateerd aan de controle: de redenen die in je opkomen om de controle te rechtvaardigen. Stel vast achter welk bedrog je je verschuilt in die angst en de geplaatste controle.

Pas zelfvergeving toe voor het accepteren en toestaan van jezelf om te geloven/leven in een dergelijke angst. En stop daadwerkelijk de controle en de participatie erin, door het praktisch toe te passen en te leven.


D

us, praktische corrigerende toepassing - ben jij. Geen participatie meer in of bestaan als dat wat je in en door het zelfvergevingsproces specifiek hebt gezien en je hebt gerealiseerd.
Niet meer bestaan in verraad/bedrog in jezelf/naar anderen als jezelf, zoals in het voorbeeld van het roddelen. Je hebt in het zelfvergevingsproces gezien en beseft, hoe je bedriegt en verraadt om je zelfdefinitie te beschermen. Dus wanneer je bij een voorval van roddel aanwezig bent, sta je eenvoudig op en loop je weg en sta je jezelf niet toe om eraan mee te doen. Of je spreekt je duidelijk uit en geeft uitdrukking aan jezelf, hier, in zelfoprechtheid, door hen te assisteren en ondersteunen als jezelf, met gezond verstand - om hen te laten inzien wat ze feitelijk accepteren en toestaan. Wat de uitkomst ook mag zijn, het heeft geen effect op 'wie jij bent' hier, omdat je niet bepaald wordt door of via hen.

Je bepaalt op een praktische manier voor jezelf binnenin je en je wereld, wat acceptabel is en wat niet - in zelfoprechtheid hier. Wat betekent dat je er niet aan meedoet en niet met anderen als jezelf omgaat zoals jij niet zou willen dat zij met jou om zouden gaan.


E

en ander voorbeeld van bedrog/verraad is het manipuleren van anderen door je woorden/presentatie om jou aardig te vinden of je te accepteren of je goed te keuren. Je doet alles wat mogelijk is om een relatie te manifesteren om je eigen willen/behoeften/verlangens te vervullen. Onderzoek en identificeer hoe-wanneer-waar-waarom je handelt in en als een dergelijke manipulatie. Waarbij je met opzet jezelf verandert uit onzekerheid en onwaardigheid die bestaan als de definitie van jou in dit bedriegen van anderen en jezelf. Want je vertrouwt jezelf niet als wie je bent hier, maar wilt jezelf veranderen om te passen in jouw idee van wat je gelooft en denkt dat anderen willen dat je bent.

Dus in het toepassen - stop je wanneer je ziet dat je jezelf verandert als je in de aanwezigheid van anderen bent, en ben je hier in en als de ademhaling alleen. Wat betekent dat je niet participeert in het willen en moeten veranderen van jezelf in iemand die 'erbij hoort' of om goedgekeurd te worden of om aardig gevonden te worden - en assisteer en ondersteun je jezelf in het proces van zelf-acceptatie door vast te stellen wat je in jezelf veroordeelt, ontkent of je tegen verzet en dat je opzoekt in anderen – en niet onvoorwaardelijk hebt geaccepteerd als van jezelf hier.

En wanneer je jezelf assisteert en ondersteunt in het proces van het niet meedoen in de manipulatie van anderen (als jezelf) en je jezelf begint te aanvaarden door niet langer te accepteren en jezelf niet toe te staan om te participeren in oordelende gedachten/reacties - assisteer en ondersteun je jezelf in het proces van het vertrouwen van je zelfexpressie hier in zelfoprechtheid.


E

en ander voorbeeld van manipulatie en controle als bedrog/verraad is de reactie als gemanifesteerde gewoonte om jezelf te beschermen. Waarmee je een 'reactieve emotionele respons' gebruikt om een ander te manipuleren in een poging om controle te krijgen over een situatie in een wedijverconstructie: je eigen mening willen beschermen, 'vechten om gelijk te krijgen'.
Hierbij stel ik voor om onmiddellijk zelfcorrigerende actie toe te passen: wanneer je een reactie in jezelf voelt opkomen naar een ander toe of naar een ervaring met een ander. Stop die reactie in jezelf en accepteer niet en sta jezelf niet toe om jezelf als deze te uiten. Je zult dergelijke beschermingsmechanismen zien in de momenten dat je schijnbaar opeens 'ontploft' of 'reageert' en emoties en gevoelens in je kolken en je de schuld geeft aan een ander.

De praktische toepassing van het jezelf tegenhouden om in de draaikolk van emoties en gevoelens te gaan - om niet te ontploffen of te reageren op een ander:

Stel vast wat je ervaarde als definitie van jezelf - blijkbaar voelde je je aangevallen.

Welke definitie van jezelf probeerde je te beschermen met een dergelijke reactie?

Waarom wilde je dat moment manipuleren en controle hebben, om een uitkomst te hebben waarin jij 'wint'?

Welke mind-winst haal je uit de macht hebben over en het manipuleren van een situatie of ervaring, zoals bijvoorbeeld superioriteit of 'meer dan' - omdat je beweerde gelijk te hebben?

Identificeer de 'gelijk willen hebben'-constructie; je gelooft dat het een veroordeling van de definitie van jou is, wanneer je 'ongelijk zou hebben' - en pas overeenkomstig zelfvergeving toe.
Bovendien ga je steeds in de constructie van 'gelijk willen hebben' zitten.
Waarom en hoe heb je jezelf gedefinieerd in deze definitie van 'altijd gelijk moeten hebben'? Het altijd 'gelijk willen hebben' is feitelijk het ego dat niet bescheiden en onvoorwaardelijk is in het moment dat je beseft dat je een fout maakte, maar in plaats daarvan in de verdedigingsreactie gaat. Om macht te hebben over een situatie of een wezen en te manipuleren. Om het zo te draaien dat je 'gelijk' hebt zelfs wanneer je weet dat het niet zo is. Dat je een fout maakte, maar dat het ego het overnam.


D

e voor de hand liggende vraag - wat heeft dit alles te maken met zelf-vertrouwen?
Het meest wezenlijke deel van dit document is STAP 3, de praktische toepassing - het leven van de realisatie/inzicht/begrip als jezelf in en als de zelfvergevingstoepassing. Letterlijk jezelf corrigeren in elk moment van ademhaling.

Door je zo te 'bewegen', corrigeer je jezelf letterlijk in het praktisch leven en toepassen in elk moment van ademhalen, door van jezelf niet te accepteren of toe te staan om nog verder mee te doen met dat wat je zag en je realiseerde. Je brengt zelf-vertrouwen tot stand door de mind niet toe te staan te bestaan in verraad, bedrog, manipulatie en controle (zoals jij van jezelf hebt geaccepteerd en toegestaan te bestaan, zowel van binnen als van buiten.)

Omdat je in de praktijk leeft als de zelf-correctie van dat wat je hebt ingezien en je gerealiseerd. Je accepteert en staat jezelf niet langer toe om te bestaan als de mind of deel te nemen aan de mind als zodanig. En je bewijst dit aan jezelf in de levende expressie van jezelf terwijl je stopt mee te doen met dat waarvan je in zelfoprechtheid weet dat het niet acceptabel is.

Zelf-vertrouwen als jezelf tot stand brengen - is jij die de woorden leeft die je spreekt. Zelf-vertrouwen is het proces waarin de woorden die je spreekt en uit en dat wat je leeft in praktische toepassing hier in deze wereld als en terwijl je deelneemt, één en gelijk en precies hetzelfde zijn. Dit proces is zelf-discipline, zelf-verantwoordelijkheid in actie.

Want hoe je altijd bestaan hebt, is in de door jou uitgesproken woorden, die bedrog en verraad van jezelf waren, door je te verbergen achter de definitie van de woorden die je sprak - waarvan je je afgescheiden had waardoor de woorden slechts als definities bestonden.
Tegelijkertijd verborg je het echte bedrog/verraad dat je geworden was en dat je letterlijk uitvoerde in deze wereld, achter de definities als woorden die je sprak. Toegepast bedrog/verraad als jouw aard in praktijk brengend in manipulatie/macht. Om ook het verraad/bedrog dat je bent geworden te verbergen

Alles waaruit je bestond en bestaat is het bedrog/verraad als de gemanifesteerde zelf-onoprechtheid en de gemanifesteerde werkelijke aard die je leefde. Wat te zien is in de manier waarop je bestaat in jouw wereld als jou en naar anderen toe - de illustratie van de letterlijke waarheid die je bent.
Zelf-vertrouwen tot stand brengen is letterlijk in zelfgewaarzijn de WOORDEN LEVEN HIER in praktijk in elk moment van ademhaling
De woorden die je sprak waren het bedrog/verraad waarachter je je verborg als de definities van woorden; de consequentie van de geaccepteerde en toegestane zelf-afscheiding van en als woorden. Waarbinnen je de woorden die je sprak niet leefde als één en gelijk aan jezelf. Het resultaat: je leeft door en als een voorgeprogrammeerd mind-ontwerp waarbinnen je alleen maar als definities bestaat. Je leeft niet werkelijk - je wordt gedirigeerd en gecontroleerd door een voorgeprogrammeerd mind-ontwerp.

Dus, zelf-vertrouwen tot stand brengen is letterlijk in zelfgewaarzijn de WOORDEN LEVEN HIER in praktijk in elk moment van ademhaling. Stoppen met het van jezelf accepteren en toestaan om slechts te bestaan als een definitie van een voorgeprogrammeerd mind-ontwerp, de feitelijke waarheid van jezelf verbergend in de definities van woorden. De echte aard van jou als bedrog/verraad gebruikend om te manipuleren en macht uit te oefenen over jouw realiteit, om je bestaan als gemanifesteerde zelfonoprechtheid voort te zetten.


I

n het bewandelen en leven van de zelf-correctie van jezelf - waarbinnen je jezelf praktisch corrigeert door de levende toepassing te zijn van en als datgene waarvoor je zelfvergeving toepaste, word je vertrouwenswaardig voor jezelf. Want in elk moment van ademhaling zul je zelfoprecht zijn en niet toegeven aan het bedrog/verraad als wat je altijd bestaan hebt. Want uit zelfoprechtheid toegepast in elk moment van ademen, komt zelf-vertrouwen en de expressie van jezelf als vertrouwenswaardigheid voort.

Veroordeel niet en vat het niet persoonlijk op als je 'struikelt' in de momenten dat je toegeeft aan het bedrog/verraad van jezelf, nadat je zelfvergeving hebt toegepast voor die ene handeling/gewoonte waaruit je altijd hebt bestaan, in bedrog/verraad. Want geaccepteerde en toegestane zelfveroordeling veroorzaakt alleen maar een tijdlus, wat onnodig is. Zie en besef in plaats daarvan wat je hebt geaccepteerd en toegestaan. En verzeker jezelf ervan dat je 'de volgende keer' specifiek STAAT in je zelf-discipline en besluit en bestuur jezelf om niet toe te geven.

(NB: Dit document is slechts ‘het topje van de ijsberg’ wat zelf-vertrouwen betreft en is het beginpunt van het zelf-assistentie en zelf-ondersteunende gereedschap om zelf-vertrouwen als jezelf tot stand te brengen. Zo assisteer en ondersteun je jezelf praktisch in het proces van het tevoorschijn komen als de expressie van jou als zelf-vertrouwen en vertrouwenswaardigheid. Naarmate het proces zich voortzet zal dit document zichzelf nader verklaren.)

Osho
omhoog
Share/Save/Bookmark
 
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.