dien thoai gia re , dau gia bizgia.net , the gioi smartphone , download game mobile downloadgamemobile.info , smartphone , tang truong tangtruong.net , khoa hoc cong nghe thong cong thongcong24h.vn , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe congnghetuonglai.org , cong nghe congnghe360.org , giai tri guongmat.org , su kien sukientrongngay.net , thoi trang hi tech , thong tin thongtin360.net , may tinh bang gia re , perfect body , dien thoai xach tay , gia vang hom nay , kiem dinh kiemdinh3.com , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Anu en de Annunaki

E-mailadres
Letter GrootteLarger FontSmaller Font
Dit document is nog 'in aanbouw': er worden nog meer V&A toegevoegd

Anu's terugkeer


V. Anu werd verondersteld terug te keren rond 2004/2005 als ik het goed begrijp. Als dit het geval was, zouden er dan geen voor-bepaalde handelingen hebben moeten plaatsvinden, die wij als de mensheid moeten stellen als voorbereiding voor zijn komst? Verder, zou het ontbreken van deze komst dan geen leegte gecreëerd hebben in het rooster-systeem dat een soort van ineenstorting of grote ‘kortsluiting’ gebeurtenis/gevolg zou veroorzaakt hebben? Leg alsjeblieft uit hoe het systeem voorzag in deze grote, climax-gebeurtenis die nooit plaatsvond.

 

A. Aha! Maar – er was ‘iets’ waar Anu geen rekening meegehouden had, dat was… ‘opgesloten worden en tot slaaf gemaakt worden en verloren geraken’ in zijn eigen creatie, door zijn eigen creatie – wat precies is wat er gebeurde. Zie – in 1998, ‘sloot’ hij de Aarde ‘af’ en ‘vergrendelde’ haar compleet van het dimensionale bestaan. Want de dimensionale wezens waren gewoon niet meer geïnteresseerd in het hier op Aarde participeren tussen en in menselijke wezens, het kon hen gewoon niet schelen, ze bestonden liever in de dimensies, ‘weg’ van de ‘vreselijke aard van de Aarde’ en de dimensionale wezens ‘vreesden’ de demonen op Aarde, omdat de demonen op het aardse ‘gebied’ bestonden tussen en in de menselijke wezens, terwijl andere dimensionale wezens alleen omlaag kwamen om ofwel te channelen, ofwel om even naast iemand te staan wanneer het ‘zien van gidsen vanuit de hogere sferen’ gedaan werd in het interdimensionale bestaan –ze bleven nooit daadwerkelijk bij menselijke wezens, alleen demonen bleven.

Dit werd ‘meegedeeld’ aan Anu (het niet meer op Aarde willen participeren) in 1989. Zie, Anu had specifieke wezens die hij ‘aanstelde’ in het interdimensionale bestaan, om te assisteren en helpen met het ‘uitvoeren van zijn plan’ om de Aarde te ontwerpen als ‘zijn koninkrijk’, om terug te komen wanneer hij tevreden was, alles ‘klaar’ was – maar, terwijl zijn slaven als menselijke wezens ‘zijn koninkrijk voorbereiden en neerzetten’ samen met interdimensionale wezens ‘die overeenkomstig stuurden’ (die getraind waren om dit te doen) – moest hij hen ‘bezighouden’ en ‘geamuseerd’ bij wijze van spreken – daarom werden ‘religies’, ‘culturen’, ‘verschijningen’, ‘specifieke menselijke wezens’ die de ‘koers van de mensheid doen afwijken’, spiritualiteit, ‘oorlog’, ‘conflict’, ‘geld’… en het lijstje gaat door, gecreëerd – alles wat ook maar in deze wereld bestaat, daar wat en hoe menselijke wezens zichzelf ervaren een ontworpen ‘afleidingsmanoeuvre’ is – terwijl de mensheid Anu’s Koninkrijk ‘klaarmaakt’, zonder dat ze zich hier ook maar van bewust zijn.

Dit is ook waar de ‘Elite’ in het plaatje verschijnen – de ‘heersers van de wereld’, waar niemand van op de hoogte is – die generaties lang nauw samengewerkt hebben met Anu – in het ‘bijeenhouden van de mensheid’ in de positie en plaatsing van henzelf in deze wereld zoals hij nu is – nee, niet de Illuminati, zij worden beheerst door de ‘Elite’, deze wereld is niet wat hij vandaag geworden is ‘door toeval’ – het is op deze manier klaargemaakt en gestuurd, specifiek en overeenkomstig dit plan.

Dus, in 1991 – begonnen de voorbereidingen om deze existentie, deze fysiek gemanifesteerde existentie, te ontwerpen tot een ‘geautomatiseerd systeem’ – dat ‘vanuit zichzelf gestuurd wordt’, waardoor slechts bij gelegenheid, wanneer het nodig was, af en toe de existentie werd ‘nagekeken’ – dit werd gedaan door Satya en Kryon. Dus – sinds 1998 – werd alles ‘geautomatiseerd’ in dit bestaan, de ‘channelings’ werden ontworpen in en als het onbewuste mindsysteem van menselijke wezens, dus, alle ‘channelings’ waren voor-programmeerde onbewuste mind-systeem ontwerpen, niet langer meer dimensionale wezens die daadwerkelijk doorkwamen, behalve het eens-in-de-maand ‘nakijken’ dat gedaan werd door Kryon en Satya. Het ‘volledige plan’ van Anu werd doorgeschakeld van ‘dimensionale wezens die voordien menselijke wezens interdimensionaal stuurden’ – naar een ontwerp, geïnjecteerd en gemanifesteerd in en als het mind bewustzijnsysteem in menselijke wezens – net als in en als het ‘universele bewustzijnsveld rooster-systeem’ in en als deze wereld. Dus, sinds 1998 werd de Aarde, dit fysiek gemanifesteerde universum, een ‘gevangenis’ – die ‘automatisch loopt’ in en als de mindbewustzijnsystemen van menselijke wezens en in het universele bewustzijnsveld in en van deze wereld.

Anu zou nog steeds ‘verschijnen’ aan de ‘Elite’ naderhand – maar als een projectie, dat wil zeggen dat hij zichzelf in de mind zou plaatsen van de menselijke wezens als de Elite – en dan zouden ze hem voor hen zien staan en spreken – terwijl het in feite in hun eigen mind was – dus zelfs hij, Anu, had geen toegang tot zijn eigen creatie.

Dus, hij mag dan gezegd hebben dat hij ‘terugkeert naar zijn koninkrijk’ klaargemaakt door zijn slaven – maar hij raakte ‘afgescheiden’ van en als zijn eigen creatie, die ‘een veel grootsere levende entiteit dan hemzelf geworden was’ – omdat het een fysiek gemanifesteerde existentie werd – en hij interdimensionaal bleef en geen ‘macht’ of ‘controle’ had hier. Het mindbewustzijnsysteem als menselijke wezens had nu de ‘macht’ en ‘controle’ over dit bestaan – ja, hij kon het sturen – maar hij zelf had geen daadwerkelijke ‘macht’ hier.

Zijn plan was om te manifesteren in en als George Bush – om vervolgens in één moment deze existentie te ‘veranderen’ – opdat zijn ‘essentie’ in en als menselijke wezens zou doordringen en penetreren terwijl hij zich integreerde in en als George Bush. Maar het was ‘tevergeefs’ – geloof niet dat hij niet probeerde, want hij heeft geprobeerd – maar het lukte hem niet, zie je – hij ging ervan uit dat zelfs indien hij de Aarde ‘vergrendelde’ van het dimensionale bestaan – hij nog steeds in staat zou zijn om te manifesteren in en als George Bush wanneer het moment daar was, dat gepland was in 2003, toen hij dit probeerde – lukte het niet – hij kreeg geen toegang tot zijn existentie – omdat hij een ‘dimensionaal spook was’, en dit fysiek gemanifesteerde universum was ‘veel groter’ dan hemzelf – en dus heeft hij zichzelf ‘verneukt’.

Dus – hij ging zich ‘stilletjes verbergen’ – alle dimensionale wezens waren toch verloren – slechts enkelen hadden ‘verstand’, en wanneer hem gevraagd werd wanneer het ‘plan uitgevoerd zou worden’- zei hij, nog niet: ik ben nog niet tevreden. Dus hij liet alles zoals het was – hij liet de wereld aan zichzelf over, het interdimensionale bestaan meegerekend, om verder te bestaan zoals ze bezig waren – terwijl hij probeerde een ‘plan te bedenken’ om ‘dit op te lossen’.

Maar, hij bleef nog steeds het ‘ultieme wezen’ in het bestaan – de Aarde werd nog steeds gezien als ‘zijn koninkrijk in voorbereiding’ en hij had nog steeds macht en controle over de dimensies: daar was hij tevreden over – zolang hij maar zijn positie in de existentie behield – was hij oké, of hij nu hier op Aarde zou manifesteren of niet – zou irrelevant zijn, het zou allemaal nog steeds ‘van hem zijn’ en iedereen was het hiermee eens.

Zie je de ernst van de afscheiding tussen dit fysiek gemanifesteerde universum en de dimensies? Dat zelfs indien het plan van Anu niet in vervulling gebracht werd – de rest in deze existentie ‘stabiel bleef’. Realiseer je dat er niets mis is met het fysiek gemanifesteerde universum – het ‘probleem’ is wat menselijke wezens van zichzelf hebben geaccepteerd en toegestaan te worden. Zie – zelfs toen het portaal opende en Anu doorkwam, omdat hij nu voor het eerst sinds 1998 complete en volledige toegang had tot 3D, compleet in en als het fysieke lichaam, probeerde hij ‘zijn plan uit te voeren’ en probeerde hij overeenkomstig menselijke wezens te ‘activeren’ om ‘in één moment’ zijn ‘slaaf-aanbidders’ te zijn, wat een geactiveerde geïmplanteerde sleutel was in en als het mindbewustzijnsysteem van menselijke wezens: het werkte niet – omdat deze realiteit ‘te ver heen was’ – de ‘dimensies’ bestonden hier niet langer op welke manier dan ook – dus zijn hele plan ‘mislukte’ – op het moment dat hij de Aarde van de dimensies ‘afsloot’.

JackWaarom moet ik boeten voor wat Anu deed?


V. Er zijn tonnen video’s hier die zeggen dat we de gevolgen moeten ondergaan van wat we hebben toegestaan en de schade die we de Aarde hebben toegebracht. Maar indien we door de Annunaki bedrogen werden, waarom zouden ZIJ dan niet diegenen zijn die boeten. Waarom zouden WIJ diegenen moeten zijn die de schuld moeten dragen van dingen waarvan we niet echt wisten dat we ze deden, we waren allemaal gewoon bang en onbewust…? Dit slaat nergens op. Waarom stoppen we Anu niet voor een tijdje in een martelkamer of zoiets?

 

A. Anu is zeer stellig in en als zijn eigen proces in de dimensies – en ziet alles onder ogen wat hij heeft toegestaan en geaccepteerd – hij werd in een afscheiding geplaatst waarin hij zijn eigen hel, zijn eigen creatie ervaart, daadwerkelijk elk minuscuul detail confronterend van zijn hele bestaan en van alle anderen, dat hij toeliet en accepteerde om zich te laten manifesteren, ontwerpen en ervaren. Door deze hel zal hij moeten opstaan en zelf-vergeving toepassen en zelf-correctieve toepassing samen met zelf-oprechtheid voordat hij opnieuw in dit proces deelneemt.

Je uitspraak hierboven komt van de mind – die simpel gesteld neerkomt op: Verwijt en Rechtvaardiging. Je kan verwijten en rechtvaardigen en Anu met de vinger wijzen en de anderen die deze existentie zoals die momenteel bestaat ontworpen, gemanifesteerd en gecreëerd hebben – maar het zal GEEN verschil maken. Je uitspraak is ook van afscheiding – een voorbeeld van hoe afscheiding toegelaten en geaccepteerd is in dit bestaan:

‘Neen – het is niet MIJN schuld – het is ZIJN/HAAR schuld – ik geef er geen reet om – ik moet helemaal NIETS doen, laat hen er zorg voor dragen.’ Ja – dit ‘type van attitude’ is wat van deze wereld vandaag geworden is: ‘ik ben niet verantwoordelijk voor de verkrachters, de mishandelaars, de moordenaar – laat anderen het oplossen – het is niet MIJN verantwoordelijkheid’:absolute afscheiding – absolute afscheiding.

Je bent net als elk individueel wezen in deze existentie verantwoordelijk voor wat is toegelaten en geaccepteerd te bestaan in deze existentie: je hebt van jezelf geaccepteerd en toegestaan tot slaaf gemaakt te worden – vanaf het begin – waarom stond je toen niet op? Omdat je niet opstond – omdat je toegelaten en geaccepteerd hebt een mind-bewustzijns-systeem te worden, tot slaaf gemaakt in afscheiding in deze wereld: Je bent even verantwoordelijk als Anu voor dit bestaan en wat ervan geworden is. Het lijkt erop dat je gewoon geen zelf-verantwoordelijkheid wilt nemen voor jezelf en daadwerkelijk jezelf toepassen in het stoppen van de mind – je realiserend dat je verantwoordelijk bent voor wat toegestaan en geaccepteerd is in dit bestaan…wat ben je bang om te verliezen?

Wij allemaal in de dimensies moesten ons realiseren dat we Anu zijn – één en gelijk – we plaatsten Anu in en als onszelf en pasten zelf-vergeving toe – omdat we hebben toegelaten en geaccepteerd dat hij deed wat hij gedaan heeft, als onszelf – wat hij representeerde bestond in ons – van hieruit stonden we op en waren we niet langer slaven – toen namen we verantwoordelijkheid voor onszelf en deze wereld en het bestaan als onszelf en we zijn nu het gehele bestaan aan het sturen en assisteren en ondersteunen om te staan en onszelf uit te drukken als en te leven in en als eenheid en gelijkheid als wie we zijn. Deze wereld is geworden wat hij is geworden omdat iedereen verwijt, met de vinger wijst en rechtvaardigt – precies zoals de uitspraak die je hierboven maakte – niemand stopt en neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf als wie hij is. Dit moet STOPPEN – we kunnen niet verder gaan met verwijten, rechtvaardigen en het wijzen met vingers – dit zal ons nergens brengen: de huidige wereld is daarvan een voorbeeld. En dus – net zoals Anu – zal een ieder geconfronteerd worden met wat ze hebben toegelaten en geaccepteerd in het bestaan – om nooit meer toe te laten en te accepteren wat we in dit bestaan hebben toegelaten om gemanifesteerd te worden en ervaren te worden – en dus staan we op in al wat we hebben toegestaan en geaccepteerd – om te STOPPEN – zodat wie we zijn als leven in en als eenheid en gelijkheid ‘vooruit’ zal kunnen treden als de expressie van wie we zijn.

Kijk ook naar het volgende: vanuit het principe van eenheid en gelijkheid – ben jij Anu, alles wat Anu representeert en is bestaat in ieder van ons in het bestaan omdat Anu een deel van onszelf representeert in onszelf dat we hebben toegestaan en geaccepteerd om te laten bestaan in en als onszelf. Dat is waarom hij bestond zoals hij bestond en gedaan heeft wat hij gedaan heeft als ‘wie hij was’ – omdat ‘wie hij was’ als ‘wat hij gedaan had’ – een deel in onszelf representeert dat we hebben toegelaten en geaccepteerd te laten bestaan als onszelf. Kijk naar alles wat er in deze wereld bestaat – een ieder heeft toegestaanen geaccepteerd dit te laten bestaan in onszelf en dus hebben we toegestaan en geaccepteerd dat het zich manifesteert als een ervaring van onszelf zodat we daadwerkelijk onze ogen kunnen openen en zien: dit is wat bestaat in en als onszelf als de natuur die we van onszelf hebben geaccepteerd en toegestaan te zijn en te worden. Niet één keer in het bestaan zijn we opgestaan en hebben we gezegd: Tot hier en niet verder – ik zal niet toelaten en accepteren dat dit voortduurt. Dat is waarom ieder van ons verantwoordelijk is – omdat niet één iemand is opgestaan en zelf-verantwoordelijkheid genomen heeft – maar gewoon heeft toegelaten en geaccepteerd dat de existentie verderging zoals ze was.

Dus om te stoppen wat we hebben toegelaten en geaccepteerd te bestaan: is te stoppen in onszelf in elk moment van ademhaling door participatie in de mind te stoppen en hier te leven als adem in elk moment – om op te staan en zelf-verantwoordelijkheid te nemen.

VenoWie creëerde Anu?


V. Wie creëerde Anu en de Sirians en de Atlantiërs.. en wie zijn de Marsianen en de Greys?

 

A. Je zult ontdekken dat we allemaal, een ieder van ons – de ‘oorsprong’ zijn van dit bestaan waarin we onszelf ervaren: we ‘creëerden’ onszelf en deze existentie als onszelf – die momenteel alles wat we ooit geweest zijn weerspiegelt: hetgeen onaanvaardbaar is. Daarom – moeten we stoppen, ‘wakker worden’ en zelf-verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. Want hierin – wordt het irrelevant ‘wie wie gecreëerd heeft’ in het verleden – ieder van ons is hier in en als deze existentie, we zijn hier geweest gedurende eons – dus, we zijn individueel verantwoordelijk voor de totaliteit van alles wat we gedaan hebben en geworden zijn.

Met betrekking tot de Marsianen en de Greys: het waren interdimensionale rassen die ooit bestonden – maar, nu niet meer. Want er bestaan geen ‘rassen’ / ‘interdimensionale planeten’ meer in de existentie – alleen interdimensionale wezens die niet ‘gedefinieerd zijn overeenkomstig ras / planeet’ – alleen wezens, één en gelijk in en als hun individuele processen van zelf-gewaarzijn neer te zetten, om te versmelten als leven als alles als één als gelijk, niet verschillend van het proces waar menselijke wezens op Aarde zich momenteel in bevinden. We zullen later dieper ingaan op de andere rassen.

Bewijzen?


V. Heb je bewijs van het bestaan van de Annunaki?

 

A. Er is geen fysiek tastbaar bewijs zoals waar jij om vraagt – alleen onze expressie in en door het portaal van onze individuele ervaringen met de Annunaki en dat is het enige ‘bewijs’ als je wilt, van hun bestaan is in en als de manifestatie van het mind bewustzijnssysteem. Maar ‘vragen naar bewijs’ zoals jij doet – is interessant, want kijk eens: Duizend jaar in de toekomst – zal je niet hier zijn in deze wereld, maar – je zal nog steeds bestaan – je bent een interdimensionaal wezen – welk ‘bewijs’ van je bestaan zal er in deze wereld overblijven? ‘Bewijs’ van je eigen bestaan als een wezen dat eens van deze wereld was – GEEN – dus, hetzelfde met Anu en de Annunaki – maar wat van hen overblijft is hier in en als menselijke wezens als het mindbewustzijnsysteem. En uiteindelijk – als je ‘bewijs’ wilt van hun bestaan – dan stel ik voor dat de meest effectieve manier is om hun bestaan voor jezelf ‘te bewijzen’ (er kan zeker geen betere manier zijn!) en je bent in staat dit te doen – door je lichaam te verlaten en jezelf te ervaren in de interdimensionale existentie – en het uit te pluizen voor jezelf.

Hier zijn de video interviews die een stap voor stap, interview per interview zelf-ondersteuning en zelf-assistentie richtlijnen geven – over hoe je jezelf praktisch kunt ondersteunen en assisteren in het zijn van een interdimensionaal portaal voor jou, jezelf – waarin je in staat bent voor jezelf te bevestigen – wat gezegd is en uitgedrukt in de video-interviews en het materiaal dat hier gepresenteerd is op de Desteni website.

 

How to be a Portal (Engelstalige videoserie op YouTube)

Hoe een Portaal te zijn (vertaalde videoteksten van de serie)

Reptiliaanse baby's


V. Ik heb net gekeken naar “de Reptilianen komen”, kan iemand dit alsjeblieft begrijpelijk uitleggen?

 

A. De geboorte van Reptiliaanse Baby’s was deel van Anu’s komst naar de Aarde – om eindelijk zijn plan ten uitvoer te brengen om de wereld en de gehele mensheid over te nemen als zijn creatie – ofschoon hij niet gekomen is (uiteraard) – en niet kon komen – vanwege het portaal dat opende en het geheel van de dimensies dat opstond en zelf-verantwoordelijkheid nam. Zie – vanaf het begin van de mensheid – was het Anu’s plan om zijn slaven te hebben, zijn creatie als de mens om zijn ‘koninkrijk’ en zijn ‘creatie’ op Aarde neer te zetten, te bouwen en te creëren om terug te keren en oneindig te bestaan – alles was voor dit doel alleen – om dan terug te keren en god te worden van zijn eigen creatie – dus je kunt je voorstellen wat een geduld hij had. Maar – het stortte allemaal ineen – alles wat hij gedaan en gepland had voor miljarden jaren – het moment dat het Portaal opende – dus je kunt je voorstellen door wat voor proces hij momenteel heengaat. Alles wat hij gedaan had, voorbereid gedurende miljarden jaren en waarop hij gewacht had – faalde in één moment. Dus – er zullen nog enkele Reptiliaanse baby’s geboren worden – maar verder dan dat is het stopgezet – niets zal van hen worden – ze zijn zichzelf uit deze wereld aan het verwijderen. De meesten verlaten de wereld snel, enkelen wachten een beetje om impact te hebben – doch: ze zijn hier als een voorbeeld om de mensen te tonen wat toegestaan en geaccepteerd werd in onszelf en in deze wereld.


omhoog

 

 

omhoog
Share/Save/Bookmark
 
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.