dien thoai gia re , dau gia bizgia.net , the gioi smartphone , download game mobile downloadgamemobile.info , smartphone , tang truong tangtruong.net , khoa hoc cong nghe thong cong thongcong24h.vn , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe congnghetuonglai.org , cong nghe congnghe360.org , giai tri guongmat.org , su kien sukientrongngay.net , thoi trang hi tech , thong tin thongtin360.net , may tinh bang gia re , perfect body , dien thoai xach tay , gia vang hom nay , kiem dinh kiemdinh3.com , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Geascendeerde en andere Meesters

E-mailadres
Letter GrootteLarger FontSmaller Font
Dit document zal nog verder aangevuld worden met V&A.

.

Saint Germain


Saint Germain (a.k.a. Comte de Saint-Germain) was een jongen geboren in deze wereld met ‘multidimensionale’ toegang tot het Verenigd Bewustzijnsveld.
Hij was niet geboren als een mindbewustzijnsysteem– hij was geboren als een dimensionaal wezen in deze wereld zonder een mindbewustzijnsysteem, samen met twee andere dimensionale wezens die met hem zouden blijven voor de rest van zijn leven op Aarde.

Toen hij een kleine jongen was, werd hij ‘opgevoed’ door twee dimensionale wezens – van de leeftijd van 7 jaar totdat hij 17 was. Tijdens deze periode ‘trainden’ de twee dimensionale wezens hem – ze ‘bereidden hem voor’ op zijn leven dat op Aarde doorgebracht en ervaren zou worden.
Ze informeerden hem dat hij ‘deel uitmaakt van een ‘Groot Plan’ en dat hij dus hier in deze wereld zou blijven totdat hij, en de twee andere dimensionale wezens, klaar waren met datgene waarvoor ze gekomen waren. De twee dimensionale wezens vertelden hem dat hij de informatie, kennis en praktijk aan niemand mocht onthullen – anders – zouden ze hem in een enkel ogenblik uit de wereld verwijderen en zou hij niet opgehemeld worden na de dood. Ze toonden hem wat er van hem zou worden indien hij het zou wagen ook maar één woord te spreken over zijn komst op Aarde, zijn voorbereiding en zijn training – ze toonden hem de ‘hel’ – vervolgens toonden ze hem een plaats met de Meesters in de hemelen van de existentie – de meest diepgaande optie natuurlijk – en dus ging Saint Germain akkoord.

Het ‘deel’/de ‘positie’ van hemzelf in en van het ‘Groot Plan’ werd hem niet onthuld – er werd hem gezegd geen vragen te stellen – maar te vertrouwen – want hij zou grote dingen doen in deze wereld en een grootse en bekende man worden voor heel lange tijd – en hij zou eeuwig in deze wereld blijven bestaan.
Wat Saint Germain niet wist is dat het de bedoeling was dat hij het ‘ontwerp’ zou worden van het Christusbewustzijnsysteem in en van het Verenigd Bewustzijnsveld – dat vele menselijke wezens ‘wensen’/’verlangen’ te bereiken – door ascentie – een Geascendeerde Meester worden of Christusbewustzijn of zelfs Godbewustzijn – onderdeel van het ‘Grootse Slavernij Systeem ontwerp’ in en van het Verenigd Bewustzijnveld – om mensen tot slaaf te maken in en van afscheiding als de voorgeprogrammeerde/voorbepaalde levenspadervaringen van hun individuele mindbewustzijnsysteem.

Dat is waarom Saint Germain ‘langer leefde’ in deze wereld – het ‘levenselixir’ is: geen mind te hebben – niet te bestaan in een ruimtetijd continuüm van verleden, heden en toekomst – maar ‘multidimensionaal’ in en van het Verenigd Bewustzijnsveld – doch niet interdimensionaal – hij had geen toegang tot de dimensies behalve via de twee dimensionale wezens die aan hem verschenen wanneer nodig.

Zijn ‘mind’ bewoog heel snel maar tegelijkertijd heel traag – had ‘fotografisch geheugen’ en dus ‘leerde’ en ‘begreep’ hij dingen in één ogenblik – hij was niet ‘normaal’ zoals alle andere menselijke wezens die in die tijd bestonden – daarom – zou hij als ‘gek’/’waanzinnig’ gezien geweest zijn.

Het was hem niet toegestaan wat dan ook van zijn ervaring te documenteren – noch over zichzelf – enkel bepaalde gebeurtenissen werden gedocumenteerd terwijl hij in de aanwezigheid van anderen was – maar dit was allemaal onderdeel van het ontwerp van het Christus/God-bewustzijn in het Verenigd Bewustzijnsveld van deze realiteit – dat vele wezens in de jaren /tijden te komen, zouden wensen/verlangen te bereiken of te ascenderen.

Hij, Saint Germain, had veel kennis en informatie over hoe deze realiteit en de dimensies te werk gaan – vergaard van de twee dimensionale wezens die met hem meeliepen tijdens zijn leven op Aarde – hoe zijn menselijk fysieke lichaam te regenereren, te verjongen – hoe je eindeloos bestaat omdat de dood niet bestaat – hij had dus geen angst voor de dood omdat de twee dimensionale wezens hem de kennis en informatie van de existentie onthulden.

Hij werd zijn hele leven door de twee dimensionale wezens gestuurd – precies wat hij moest doen, hoe het gedaan moest worden, waar hij heen moest, waar te verblijven, wie te ontmoeten, en tegen wie te spreken, etc. Hij vertrouwde hen (de twee dimensionale wezens) uitzonderlijk. Voornamelijk – allemaal deel van een mindbewustzijnsysteem ontwerp in het geheel van de mensheid in en van het Verenigd Bewustzijnsveld – menselijke wezens tot op de dag van vandaag nog steeds beïnvloedend en tot slaven makend.

Het wezen als Saint Germain reïncarneerde niet opnieuw op Aarde.


El Morya


Was hier op Aarde gemanifesteerd als een wezen zonder mindbewustzijnsysteem om een beweging te initiëren – een beweging die vele menselijke wezens zou beïnvloeden en tot slaaf zou maken voor de ‘tijd’ die komen zou – in hoop, geloof en aanbidding van een afgescheiden grotere bron dan zelf.

Allemaal onderdeel van het Witte Licht onderwerpingplan als ‘bewijs’ voor menselijke wezens om te ‘geloven’ in ascentie – vervolgens hun levens toe te wijden aan ascentie en de ‘geascendeerde Meesters’ die blijkbaar van ‘grotere diepgaandere kennis/wijsheid’ waren – zichzelf ‘offerend’ aan het ‘Ascentie construct/systeem’ van het Witte Licht in en van het Verenigd Bewustzijnsveld van deze realiteit.

Hij ‘ascendeerde’ inderdaad – er was een ‘gespecialiseerde’ rooster-structuur geplaatst in en rondom hem – die zijn fysiek menselijk lichaam ‘verspreidde’ in atoom/moleculaire structuur – vervolgens bleef hij als wezen in de dimensies.

Kwam dan terug naar de Aarde door te channelen door andere menselijke wezens als een ‘Geascendeerde Meester’ – nu uiteraard vertrouwen en validiteit winnend voor zijn ‘statuur’ en staan omdat hij ‘ascendeerde’ en dus nu een ‘Geascendeerde Meester is’.

Een methode van de mind gebruikt zodat menselijke wezens een dergelijk wezen als een ‘Geascenderde Meester’ zouden ‘volgen’ en ‘aanbidden’ – die ascendeerde vanaf de Aarde en nu vanuit de dimensies communiceert.

Wanneer dit wezen echter ‘ascendeerde’ – werd hij in de dimensies gemanifesteerd met een mindbewustzijnsysteem – met specifieke woorden die gesproken moesten worden tot andere menselijke wezens op Aarde om de slavernij van ‘ascentie’ te ondersteunen en het volgen en het aanbidden van vele menselijke wezens in ‘spirituele evolutie’ van ascentie.

Het Witte Licht wist dat menselijke wezens bewijs moeten ‘zien’ van iets ‘groots’ voordat zij zichzelf compleet en totaal zouden offeren aan een dergelijk geloof/volgen in het aanbidden van een ander – en zo werd het ontworpen in en van het Verenigd Bewustzijnsveld van deze existentie.

El Morya was geen andere incarnaties van voor of na zijn verschijning op Aarde – de vele incarnaties was iets wat aan mensen verteld werd om zijn ‘wijsheid’ te valideren overeenkomstig een schijnbare ervaring van ‘grootsheid’ – dit om ‘gezien’ en ‘geëerd’ te worden door velen als ‘Meester’.
Kuthumi


Een ‘deel van’ de Meesters van het Witte Licht construct/systeem – leefden en ascendeerden op Aarde om zichzelf neer te zetten als ‘Geascendeerde Meesters’ om bewegingen en establishments in deze wereld te ondersteunen om mensen nog verder slaven te maken in en van afscheiding.

Dit establishment van ‘Geascendeerde meesters’ was ‘voorbepaald’ in en van het Verenigd Bewustzijnsveld van deze realiteit door het Witte Licht – dus liet men wezens ‘incarneren’ in deze wereld, zonder een mindbewustzijnsysteem, en dan ‘ascenderen’ door een gespecialiseerde rooster-structuur te plaatsen in en rondom hen die hun lichaam ‘verspreidde’ in/tot atoom/moleculaire structuur – en bleven vervolgens als een wezen in de dimensies. Dus – bewijs en validering voor menselijke wezens om te moeten geloven in en volgen en aanbidden en bereiken en ascenderen tot de ‘Geascendeerde Meester’ Status.

Kuthumi was een andere manifestatie die ‘deel uitmaakte’ van het Grote Plan van de establishments en bewegingen in en van deze wereld, bijvoorbeeld Helena Blavatsky en Alice Bailey presenteerden een ‘nieuwe beweging’/establishment in deze wereld tezamen met de ‘Geascendeerde Meesters’ die hen voor gegaan waren: allemaal onderdeel van het Witte Licht slavernij/gevangenneming-systeem.

Dus – Kuthumi werd voorbereid om in staat te zijn Alice Bailey en Helena Blavatsky te sturen in het neerzetten van de New Age beweging – of een nieuwe beweging – om de mind van velen te ‘veranderen’ of te sturen in het zich bezighouden met een andere differentiatie van spiritualiteit.

Dit allemaal – al de ‘Geascendeerde Meesters’ ‘speelden’ een integrale rol in het neerzetten van een beweging of verandering van koers in de mensheid door een ander verschillende uitvloeiing van geloof, aanbidding, vertrouwen en hoop als religie of spiritualiteit te manifesteren – allemaal voorbepaald en voorgeprogrammeerd.

Wanneer Kuthumi dan in de dimensies was – als een dimensionaal wezen voorbereid met een mindbewustzijnsysteem - om Helena Blavatsky en Alice Bailey te assisteren en ondersteunen in het manifesteren van een beweging op Aarde om menselijke wezens te beïnvloeden en tot slaven te maken van verdere afscheiding.

Djwal Khul


Djwal Khul was exact dezelfde manifestatie van deze wereld als Kuthumi – tezamen in het neerzetten van de beweging en richting om de koers te veranderen van het beïnvloeden van de mind van vele menselijke wezens door Alice Bailey en Helena Blavatsky.

Er waren vele wezens op Aarde gemanifesteerd zonder een mindbewustzijnsysteem – om hier te leven en te bestaan voor een moment – om substantialiteit en validiteit te winnen voor wat ze zullen worden en doen na de dood als een ‘Geascendeerde Meester’ – allemaal deel van het Witte Licht establishment van ‘Geascendeerde Meesters’ hier op Aarde en in de dimensies.

Alice Bailey en Helena Blavatsky waren gemanifesteerd met een gespecialiseerd mindbewustzijnsysteem net zoals Djwal Kuhl en Kuthumi toen ze in de dimensies kwamen – allemaal om de ‘New Age beweging’ te ondersteunen, neer te zetten en te manifesteren in deze wereld om de mind van velen te beïnvloeden – om te vangen en tot slaven maken in en van een beweging/volgen in en van het Verenigd Bewustzijnsveld.

Djwahl Khul en Kuthumi hadden geen voorgaande incarnaties – slechts eenmaal als diegenen als wie ze nu bekend zijn om zichzelf neer te zetten in deze wereld en in de mind van velen – zoals gezegd – de ‘voorgaande incarnaties’ werden gewoon gebruikt om hen meer ‘diepzinnig’ en ‘grootser’ te maken van superioriteit – zodat ze de mensheid uit hun hand konden laten eten en met hen doen, hen sturen en controleren zoals het hen beliefde.
Maitreya


Een andere manifestatie van het Verenigd Bewustzijnsveld, voorgeprogrammeerd en voorbepaald door het Witte Licht in en van deze realiteit, om menselijke wezens tot slaven te maken in dit onderricht van Boeddhisme – om slaven te blijven voor de ‘tijd’ die zou komen in geloof, hoop en vertrouwen en dus zo te blijven – voor de rest van hun leven.

Maitreya is niet geïncarneerd als wie of wat dan ook – maar bleef een stem – een mindbewustzijn-dimensionaal-systeem dat ervoor moest zorgen dat menselijke wezens verdwaald blijven en slaven blijven in en van hun geloofsovertuigingen/religies.

En zou dus ‘verschijnen’ of ‘gezien’ worden door menselijke wezens door hun eigen mindbewustzijnsysteem om verder de manifestatie van het geloof van vele menselijke wezens in zulke manifestaties als Maitreya te ondersteunen.
Sanat Kumara


Een ander voorbeeld van de manifestatie om geloof/vertrouwen/hoop en diepgaande en grote autoriteit en superioriteit te laten toenemen – in en als en van de mind van vele menselijke wezens op Aarde.

Begrijp – gelijk welke Goddelijkheid, Geascendeerde Meester – dat een ‘God’ positie is met een volgeling/beweging, is van het voorgeprogrammeerde/voorbepaalde Witte Licht Slavernij Systeem in deze wereld – geplaatst en gemanifesteerd, voortgebracht en ontworpen om menselijke wezens tot slaven te maken in en van afscheiding.

 
Geascendeerde Meesters - nawoord Osho


Al dergelijke wezens waren specifiek geplaatst en ontworpen hier op Aarde en in het hiernamaals door het Witte Licht/Anu zodat menselijke wezens, en ook dimensionale wezens, slaven zouden blijven in en als hun eigen mindbewustzijnsysteem – door bewegingen, religies en ‘het volgen van’. Dergelijke wezens waren de criteria of pilaren van het neerzetten en manifesteren van zulke bewegingen/navolgingen in deze wereld.
Zulke manifestaties/plaatsingen/posities/status/definities bestaan niet langer in de dimensies – in de dimensies zijn alle wezens in en als eenheid en gelijkheid in en als menselijke wezens om hen effectief in elk moment te sturen en ondersteunen om te kunnen realiseren wie je bent in en als eenheid en gelijkheid als leven: zonder de mind.
Osho
Eenheid versus Verlichting


V. Hallo, alsjeblieft verlicht me.
Is het de verlichting/zelf-realisatie die je de naam eenheid geeft?

 

A. Eenheid--niet als kennis--als een actief zijn als zelf--niet verlicht--hier zijn

Verlichting is een programma dat afscheid--eenheid is één zijn met wat hier is in deze realiteit--de lelijkheid en de ramp--en dan van daaruit opstaan en zelf sturen en een voorbeeld zijn voor anderen dat deze rotzooi als jezelf gestuurd wordt--

eenheid is actie--verlichting is niets doen

En dat is wat alle meesters na de dood heeft doen vallen

 
Sri H.W.L. Poonja


Sri H.W.L. Poonja is een voorbeeld van ‘God/Christus bewustzijn’ manifestaties op Aarde. Zulke menselijke wezens die een dergelijke ‘gewordenheid’ ‘bereikten’ waren gemanifesteerd en geïnjecteerd met gespecialiseerde mindbewustzijnsystemen – dus enkel een uitverkoren minderheid van deze wereld – waardoor het onmogelijk was voor al de rest, voor een ‘normaal’ menselijk wezen, om zo’n ‘gewordenheid’ te ‘bereiken’. En dus – het construct en de missie van slavernij en afscheiding in deze wereld voortzettend. Zodat zulke wezens die van ‘God/Christus bewustzijn’ zijn, zouden worden ‘aanbeden’ – geen gelijkheid en eenheid.

Er werden slechts enkelen gemanifesteerd die schijnbare ‘grootsheid’ ‘bereikten’ van God/Christus bewustzijn’, zodat anderen zouden verdwalen in aanbidding, lofprijzing, vertrouwen, geloof en hoop – zonder ooit in staat te zijn om te ‘bereiken’ of te ‘worden’ zoals diegenen die manifesteerden als ‘God/Christus bewustzijn’.

Hun leven toewijdend aan niets – omdat de meerderheid gemanifesteerd werd met ‘normale’ mindbewustzijnsystemen en voor de rest van hun leven slaven zouden blijven van en gecontroleerd zouden blijven in en als hoop, geloof, vertrouwen en aanbidding in het verlangen/de nood/de behoefte om de ‘gewordenheid’/’ervaring’ van een dergelijke ‘zijns-toestand’ te ‘bereiken’: maar dat zal nooit gebeuren.

Dus – Sri H.W.L. Poonja – een voorbeeld van een gespecialiseerd mindbewustzijnsysteem als ‘God/Christus bewustzijn’.

Veno
Babaji, Kriya Yoga en de Siddhas


V. Ik vraag me af hoe het zit met de Kriya Yoga, Babaji en het onderwijs van de Siddhas. Het zou interessant zijn om te horen wat Pamahansa Yoganda hierover te zeggen heeft. Ja, ik heb de Autobiografie gelezen van een Yogi en ook Babaji en de 18 siddhas. Is Kriya Yoga iets dat we zouden moeten beoefenen? Is er iets aan dat we beter kunnen vermijden? Het zou ook interessant zijn om meer te horen van Babaji om te verhelderen waar hij allemaal over ging. En de Siddhas: het zijn zogezegd perfecte wezens die onsterfelijkheid bereikt hebben. Maar kijk, het is daar opnieuw: ze hebben onsterfelijkheid “bereikt”. Een opinie hierover?

 

A. Met betrekking tot Babaji en Kriya Yoga: hun presentatie en manifestatie in deze wereld was nog steeds in en als het Verenigd Bewustzijnsveld, gebaseerd en gebouwd in en als kennis en informatie: Niet de praktische eenvoud van het levende voorbeeld als leven in en als eenheid en gelijkheid als de adem als het moment – de mind stoppen en de woorden leven als één en gelijk als jezelf in elk moment in en als eenheid en gelijkheid als allen als één en gelijk: Het levende woord – het levend expressieve voorbeeld van leven als het statement van jou dat je leeft, uitdrukt en toepast in en als ondersteuning en assistentie voor allen als één als gelijk als jezelf. De statements en de praktijken ondersteunen en assisteren alle leven niet in en als eenheid en gelijkheid als zelf van leven hier als de adem in en als praktische levende toepassing in elk moment als elk moment. ‘Ontwaken’ is het ‘ontwaken van de mind’ – super bewustzijn – ‘opperwezen’ van het Verenigd Bewustzijnsveld – terwijl wie jij bent, slaapt en sluimert in jezelf, onderdrukt en verborgen en ongewaar.

Dit is het fundament van Babaji en Kriya Yoga: ‘opper wezen bewustzijn’ in en van het Verenigd Bewustzijnsveld, gebaseerd op kennis en informatie zonder een praktische eenvoudige manier om te leven die alle leven assisteert en ondersteunt in en als eenheid en gelijkheid als jezelf in elk moment van elke adem – daadwerkelijk wie je bent leven en toepassen – geen mind van gedachten, gevoelens en emoties – JIJ als de expressie van leven als het levende woord. Daarom – hier: stop de mind, leef als het moment als de adem in en als zelf-oprechtheid als jezelf, pas zelf-vergeving toe en zelf-correctieve toepassing – leef de woorden als jezelf als één en gelijk als jezelf – het levende woord als jezelf uitdrukkend en levend als wie je bent – geen mind.

Jack

 
Sri Nisargadatta Maharaj


V. Hij werd “beschreven als verlicht” door de meeste mensen die hem kenden. Hij zei hetzelfde als wat Desteni zegt. Dat je niet de mind bent of het lichaam, je bent veel meer dan dat. En dat identificatie met de mind de oorzaak van het lijden is. De mind is onecht. Als je wilt weten wie je bent ga dan voorbij de mind. In ieder geval, ik vroeg me af of hij een interview zou doen. Of is hij zo vrij van zijn illusie dat hij zelfs niet meer gevonden kon worden?

 

A. Ik zal hem laten doorkomen en perspectief laten geven – over wat hij zich realiseerde dat hij ‘gemist’ heeft toen hij hier op Aarde was – en dat zijn uitgangspunt in feite van afscheiding was en niet stond in en als eenheid en gelijkheid. Maar – ik stel ondertussen voor dat je de volgende artikelen doorleest en de volgende video’s bekijkt – Paramahansa en Swami ‘misten’ exact hetzelfde ‘punt’ als hij – hun ervaringen zullen assisteren:

Paramahansa Yoganda Engels, artikel

Swami Muktananda Engels, artikel

Osho - Ik ben het levende woord in elk momentEngels, artikel

Jack - Kennis is nutteloos Engels, video

Osho en Levende Woorden Engels, video 

omhoog
Share/Save/Bookmark
 
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.