dien thoai gia re , dau gia bizgia.net , the gioi smartphone , download game mobile downloadgamemobile.info , smartphone , tang truong tangtruong.net , khoa hoc cong nghe thong cong thongcong24h.vn , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe congnghetuonglai.org , cong nghe congnghe360.org , giai tri guongmat.org , su kien sukientrongngay.net , thoi trang hi tech , thong tin thongtin360.net , may tinh bang gia re , perfect body , dien thoai xach tay , gia vang hom nay , kiem dinh kiemdinh3.com , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

GezondVerstand voor een Waardig Leven voor Iedereen

E-mailadres
Letter GrootteLarger FontSmaller Font

Wat moet er gebeuren om het GezondVerstand te ontwikkelen dat nodig is om
LEVEN als Gelijkheid & Eenheid te verWERKELIJKen als Jezelf.W

aarom zeg ik in eerste instantie GezondVerstand 'te ontwikkelen'?
Laten we kijken naar sommige punten van feitelijk Bewijs dat GezondVerstand gemist wordt in deze wereld:
Hier op Dit moment, zijn er genoeg Hulpbronnen en Voedsel voor Iedereen in de Wereld - toch hebben alleen diegene met Geld hier toegang tot.
Geld is niet bepaald Echt: Geld heeft de waarde die wij allen geaccepteerd en toegestaan hebben om het te geven - een waarde die los staat van het Leven - omdat
wanneer Geld gebaseerd zou zijn op de waarde van het Leven, dan zou Geld niet gecontroleerd worden door HEBZUCHT, maar zou het in gelijkheid beschikbaar gesteld worden, omdat Alle Leven Gelijk is.

Mensen zijn zich meer of min bewust van het feit dat we Overleven in plaats van Leven. Een heel leven lang is toegewijd om 'als beste te overleven' - waarbij de Kwaliteit van Leven, persoonlijke verbreding en de eigenlijke basisbehoeften van elk Wezen onderdrukt zijn en genegeerd. De overgave tot de Status Quo van de wereld is zo ingebakken, dat Angst heerst en Overleving de hoofdzakelijke 'motor' is in ieders leven.

Mensen zijn meer of min bewust van het feit dat ons Educatie Systeem onze kinderen tot Robotten, Systeem Slaven maakt. Toch blijft ieder een Belonings Systeem volgen dat het volgende als basis heeft: Kennis en Intelligentie worden verkocht & geaccepteerd als 'substantieel' voor het doel om in het systeem te 'Passen' en daarom streeft ieder naar een 'hogere' scholing omdat dat 'betere kansen' geeft in dit leven - allemaal gebaseerd op Competitie en op de overleving van de sterkste. (Waarbij we de sterksten zien als diegenen die het best in het Systeem passen)

Mensen zijn meer of min bewust van het feit dat: Als Wij niet iets doen aan de hele situatie, beginnende in onszelf en in onze 'persoonlijke'-wereld – dat er niets ooit zal veranderen. Toch is de onmacht tegen de 'werkwijze van de wereld' een algemeen geaccepteerd fenomeen. De 'revoluties' die opkomen, zijn gedreven door het eigenbelang van cults: etnische groeperingen, bloedlijnen, culturen, religies. Zij nemen niet Alle Leven in overweging in Gelijkheid. En hierin begint de Cyclus opnieuw: diegene met 'minder' komen in opstand en als dit succesvol is, worden diegenen die 'meer' hebben - totdat diegene die dan 'minder' hebben in opstand komen om zo diegene te worden met 'meer' en zo verder. Tot zover heeft in de Geschiedenis van de Mens Revolutie nooit een substantiële verandering gebracht waarin Iedereen wint.

Mensen worden meer en meer aangetrokken tot 'New-Age' bewegingen en religieuze/spirituele scholen van 'Liefde' en 'Licht' - dit zijn groepen en wegen die hetzelfde Belonings Systeem gebruiken dat gebruikt wordt in scholen (en die in feite hun oorsprong vinden in de Familie, omdat het hetzelfde systeem is dat ouders gebruiken om hun kinderen te manipuleren om te zijn wat de ouders van hen willen - en dit 'liefde' noemen). In spirituele wegen misleiden mensen zichzelf in een queeste voor 'liefde' en 'doel', een queeste dat hen schijnbaar 'lekkerder laat voelen' voor een moment - toch zou het nooit een Werkelijke Impact hebben op iemand, omdat in zo'n 'queeste' de 'Hoop' bestaat dat iemand of iets ter redding komt en 'mij verlost', dus 'alles wat ik hoef te doen is bidden en hopen' of 'zitten en wachten op de dag dat ik beloond zal worden met 'liefde', 'overstijging', 'verlichting'. Het feit is dat: terwijl de 'licht'- en 'vrede'-werkers wachten op hun 'verlichting', verkeert de Helft van de Wereld in werkelijk lijden en onnoembare fysieke pijn in Honger en Hongersnood, ondanks al die duizenden jaren van 'bidden' en 'healing' – dit heeft nooit een belletje doen rinkelen in hun droomstaat.

Mensen willen in iets geloven, en wanneer god en Religie/Spiritualiteit/Filosofie hun geen praktische oplossingen of tevredenstellend antwoord heeft gegeven - zullen zij in Wetenschap gaan geloven. Wat niet in overweging genomen wordt, is dat het blinde geloof in Wetenschap slechts een nieuwe god creëert - waardoor het feit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen, wordt gerechtvaardigd, simpelweg omdat de wetenschap 'het allemaal uitgevogeld heeft'.
Het simpele feit dat - ondanks al onze technologie en wetenschappelijke 'vooruitgang' dat zich verlengt in universums en melkwegen (in theorie) - Wetenschap nooit een definitief antwoord heeft kunnen geven op de vraag die in ieders gedachten voorkomt:
‘Wat gebeurt er na de Dood?’ – doet geen belletje rinkelen en niemand voelt zich geroepen om de hypothesen die de Wetenschap biedt te ondervragen.

Mensen vinden het leuk om hun 'eigen' individuele 'visie op de wereld' te creëren om zichzelf door hun Verschillen te definiëren; volgens datgene dat hen afscheidt van anderen zodat ze zich 'speciaal kunnen voelen', zodat hun leven 'zin of een doel' heeft, zodat zij een of andere illusie van 'macht' en 'vrije wil' hebben. Hierin negeert men dat Alle Leven Gelijk is door het feit dat wij Allen Hier zijn, komende en teruggaande naar dezelfde substantie: wij gaan allen dood.

En hoewel al het Leven gelijk is - Leven we niet als Gelijken aan het Leven.

Alles hierboven = Voorbeelden van het feit dat Praktisch GezondVerstand niet bestaat in deze Werkelijkheid om te Zien wat Echt is en het in overweging nemen van wat het Beste is voor Al het Leven.

 

 

H

oe zijn we zover gekomen?
De eindeloze zoektocht van de mensheid naar iets 'meer\hogers', en het blind Geloven in Kennis heeft de consequentie dat iemand vasthoudt aan wat hij al weet - en elk nieuw perspectief dat 'out of the box' is en Werkelijke Verandering inhoudt, wordt genegeerd; zal bekeken worden door de ogen van de al aanvaarde Kennis waarnaar iemand zich al heeft gedefinieerd en zijn leven op heeft gebaseerd.
Alle 'nieuwe' kennis in deze moderne wereld is Niet nieuw - het zijn slechts Versies van datgene dat al bestond. In de Geschiedenis van de Mens, Kennis is nooit gebruikt om het Leven werkelijk te ondersteunen - alleen hebzucht, eigenbelang, afscheiding. De mens heeft gezocht naar de ‘missing link’ - en heeft nooit in overweging genomen dat wij dat ZIJN.
Wat is het dat mensen werkelijk beweegt om in wetenschap te geloven en de 'goede wil' van wetenschappers? Vraagt iemand zich af: Wie betalen wetenschappers het Geld om hun onderzoek te doen? Waarom is sommig onderzoek strikt 'geheim'? Wie wint er door de brede aanvaarding van de 'resultaten' van het wetenschappelijk onderzoek? Wat bovenal twijfelachtig is, zijn de onderzoeken in de 'hoog gespecialiseerde' velden, waar bijna niemand behalve de 'specialisten' enige toegang tot heeft om de stappen te volgen van het onderzoek dat gedaan wordt, om mee te kijken naar de implicaties van de vragen die gesteld worden en de geloofwaardigheid van het nut dat de 'resultaten' zullen hebben.
Dat het punt van 'Specialisatie' een probleem geworden is, waar Misbruik en Manipulatie gemakkelijk plaats vinden en erg waarschijnlijk zijn ook - vanwege de Hebzucht en het verlangen naar Macht door Kennis dat de mensheid drijft - is duidelijk niet alleen in de Wetenschap: het begint in de Familie.

De familie is de kleinste 'speciale'-eenheid die Kinderen leert om te staan als Ego; het leert het Kind hoe hun eigen belangen te 'beschermen', hoe in Competitie te gaan, hoe te Reageren wanneer zij 'beledigd/aangevallen' worden, hoe ze naar de Wereld moeten kijken, wat ze moeten denken, waarin ze moeten geloven, waar ze waarde aan moeten hechten volgens aanvaarde polariteiten als ' wat is 'goed'' en 'wat is 'fout'' - Allemaal gebaseerd op het Beloning Systeem, 'liefde' genoemd. En als laatste - het Kind leert hoe zijn eigen gedrag en participatie in deze wereld te Rechtvaardigen.

Rechtvaardigen = is één punt dat het ego-gecentreerde startpunt openbaart van de Individuele Mentale Realiteiten in afscheiding van het Geheel, van het Leven.
Rechtvaardiging is Het Punt dat toont waarom GezondVestand niet gezien wordt: Mensen willen het bij het 'rechte eind' hebben - zij zijn bang om 'verkeerd' te zijn. Mensen willen niet verder kijken dan dat wat waarschijnlijk 'het beste is voor mij'; willen niet zien wat het Beste is voor Allen; willen niet realiseren dat wat het Beste is voor Allen is het beste voor mij, omdat ik een deel ben van het Geheel, één en gelijk.

In de verleden eeuwen had elke Cultuur of Stam, elke Religie, elke Natie zo zijn Waarden en een bepaalde Kijk op de Wereld waardoor zij zich los konden zien van andere mensen. En de individuen die geboren werden in een bepaalde groep volgden de Geloven en Waarde-Systemen van die groep en zagen zichzelf als die Geloven en Waarde-Systemen. Het feit dat iemand gedefinieerd wordt door de omstandigheden waarin iemand geboren is, wordt nimmer in twijfel getrokken - alleen wanneer iemand een zogeheten 'zwaar leven' heeft, alleen in een 'moeilijk leven' zou iemand zich wat kunnen afvragen. De echt 'ongelukkige' mensen die geboren worden in Oorlog, Hongersnood en Verhongering hebben niet de capaciteit om ook maar even te denken aan de 'zin en het doel' van het Leven - zij verkeren in werkelijke pijn, en naderen de dood elke minuut.

 

 

V

andaag de dag, met Kennis die zich verspreidt als een virus door de Globalisatie en het Internet, is iedereen hun eigen individuele Kijk op de Wereld aan het creëren volgens de Kennis die tot zich genomen en 'gevonden' wordt. Ieder mens wil het allemaal snappen - ieder willekeurig persoon kan je een interessante mening geven van waarom en wie zij zijn en waarom de wereld is zoals het is.

Kennis op zichzelf is niet het probleem.
Het probleem is Hoe Kennis gebruikt wordt. Als je het aandurft om dingen te observeren, beginnend in je Zelf, dan zul je het volgende zien: Iedereen maakt een Kijk op de Wereld waardoor ze zijn of haar eigen Ervaring kunnen rechtvaardigen. In dit, 'klopt' de wereld en 'klopt' de ervaring van zichzelf: dus, zijzelf 'hoeven niet te veranderen' omdat er iets of iemand is om als schuldige te zien (god, maatschappij, overheid, drugs etc.) Terwijl in feite: Wij allemaal de Afscheiding en het Misbruik aanvaarden en toestaan op kleine schaal - In onszelf.
Dit openbaart dat de Mens Oneerlijk is naar zichzelf, omdat de Mens niet bereid is om te kijken naar Waar en Hoe al deze 'onacceptabele punten' in onszelf bestaan - en Hoe de Mens zijn Verantwoordelijkheid naast zich neerlegt, machteloosheid accepteert, en hun eigen verslagenheid.

Dit vraagt een antwoord op de vraag Hoe Spijt en Schuld ( of het nu zelf-schuld of beschuldiging van anderen is) ons leidt in ons Bestaan: Schuld en Spijt worden gebruikt als Rechtvaardiging van Boosheid/Misbruik of 'machteloosheid'/Zelf Misbruik - een Rechtvaardiging om Geen Zelf Verantwoordelijkheid te nemen, Om Zichzelf niet te vergeven, om vast te blijven zitten, om Niet te veranderen; terwijl het voor zich mag spreken dat het GezondVerstand is dat de aanvaarde, maar Ontkende Natuur van zich Zelf het Leidinggevende Principe is dat de Realiteit maakt zoals die is, gelijk en één; en dat; Eerlijkheid naar Jezelf in de Realisatie dat JEZELF = LEVEN = GELIJK = ALLES, de Verandering voortbrengt die Iedereen wenst te zien: Een Waardig Leven voor Allen.

De Implicatie van Zelf Eerlijkheid is enorm, omdat – ofwel zal je geforceerd worden door de natuur en levensgebeurtenissen om eerlijk te zijn met jezelf en om te overwegen wat je werkelijk doet en toestaat - OF je dwingt Jezelf om in Jezelf te kijken en Zelfverantwoordelijkheid te nemen, Jezelf te vergeven, en de nodige Correcties toe te passen in je leven om niet langer meer de afscheiding, het misbruik, de misleiding, oneerlijkheid en oneerbaarheid van het Leven te aanvaarden. Dit zodat ieder Gelijk en Eén in en als zichzelf mag staan - Gelijk aan de Waarde van het Leven in elk opzicht.

Er is alleen Eén Macht: Gelijkheid en Eenheid.
Het Leidinggevende Principe in alle dingen.
Het is Overal - op elk niveau:
IederEen is Gelijk aan datgene dat hij/zij accepteert & toestaat in Zichzelf.
IederEen is datgene dat iemand aanvaart als Zichzelf en één en gelijk mee staat.
Wat we elke dag tegenkomen is gelijk aan één met wie wij zijn.
Deze wereld is gelijk aan datgene wat wij zijn. Wij ZIJN de wereld.

Hoe de wereld moet veranderen is Niet in Weerstand - omdat Weerstand Afscheiding, Superioriteit impliceert.
Het gaat erom de wereld te veranderen ALS jezelf - we kunnen elkaar niet blijven bevechten - kijk eens vanbinnen: conflict, twijfel, pijn, woede, angst, wanhoop.
Met het inzicht dat wij allen de 'producten' zijn van diegenen die ons zijn voorgegaan, moeten wij ons realiseren dat als wij de wereld willen veranderen dat wij Zelfverantwoordelijkheid moeten nemen en onszelf veranderen en onze relaties in onze dagelijkse realiteit.

 

 

D

us - een van de twee dingen: veranderingen worden je opgelegd door het Leven zelf; of je gaat Gelijk staan aan het Leven als de Kracht, als de Bron, als het Leidinggevende Principe van jezelf.

Vrije Wil bestaat in deze wereld alleen als Misbruik en Afscheiding: zelf-voldoening.
Geef de illusie van vrije wil op.
Geef alle illusies op and Stop je eigen Waanideeën.
Geef het eigenbelang op en Stop de afscheiding van het Geheel.
Stop met het proberen om je eigen wil op te dwingen aan het Leven.
De Wil van het Leven is Gelijkheid en Eenheid voor Al het Leven.
Sta Gelijk aan en Sta Een met het Leven als de Wil van het Leven.
'Waar een Wil is, is een Weg'
Het Leven zijn. Wil laat zien dat er alleen Eén Gelijke weg is om Gelijk te staan aan het Leven en als het Leven.
Wanneer Jezelf = Leven = Gelijk = Alles - zul je verbaasd zijn om in jezelf en als jezelf de zelf-leidinggevende Wil te vinden om te staan in elk Moment dat je ziet en richting geeft volgens wat het Beste is voor Allen.
Dit zou voor zichzelf moeten spreken als GezondVerstand.

 omhoog
Share/Save/Bookmark
 
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.